Категории
График медиаактивности

2020

0 1 10 0 1 12 0 1 11 5 27 23 3 4 8 2 2 2 1 2

2019

9 11 6 16 15 12 14 19 15 11 12 12 13 11 14 12 5 6 18 18 20 15 11 12 12 8 7 19 10 14 4 4 1 6 0 2 13 11 6 0 18 15 18 0 1 3 0 12 1 0 0 0

2018

17 19 24 20 29 17 22 27 17 22 27 29 12 10 15 15 7 9 10 14 22 20 18 20 12 21 16 26 14 13 21 9 11 6 18 12 1 2 18 12 13 21 16 14 23 24 18 21 16 20 9 6

2017

5 20 59 115 97 94 89 82 121 86 142 146 139 148 124 101 91 65 76 127 130 115 93 64 67 24 18 22 25 22 23 20 26 11 16 7 16 29 15 20 21 22 32 16 32 32 30 23 34 37 19 21 6

2016

11 96 160 214 158 200 159 107 147 99 169 5 133 124 167 143 143 52 84 171 153 191 120 1 6 26 157 167 133 122 3 138 81 17 102 54 1 130 115 126 94 107 107 101 124 175 130 121 151 147 135 83

2015

20 67 121 127 108 109 10 40 151 126 227 198 214 187 154 157 152 123 171 112 190 225 170 185 197 190 118 173 178 170 157 179 71 121 195 167 143 142 184 158 162 180 85 103 135 231 215 168 180 176 176 95

2014

82 189 126 242 238 215 224 234 212 184 252 231 192 290 231 231 162 139 127 236 220 241 179 214 209 183 169 232 191 168 160 176 209 153 194 202 196 247 179 235 271 42 98 136 115 219 98 149 199 220 175 59

2013

174 202 234 228 259 233 236 267 226 285 288 284 179 324 298 317 158 85 153 313 164 157 104 246 199 294 275 192 222 218 222 247 258 224 240 255 292 261 295 154 240 254 259 195 293 249 291 266 278 272 231 48

2012

31 179 257 317 335 321 342 284 280 163 2 63 292 100 216 101 282 159 5 265 188 247 254 273 64 219 303 157 286 338 255 322 302 252 217 259 298 335 113 273 382 343 378 290 294 405 319 336 355 335 314 257 33

2011

1 74 36 91 16 317 48 265 18 78 248 47 23 10 16 271 170 92 140 145 272 200 203 129 150 177 240 224 210 225 140 153 188 163 217 277 196 235 297 264 232 3 168 343 203 257 321 231 282 345 246 150

2010

21 58 63 142 157 72 198 7 127 77 61 258 215 149 0 152 28 47 45 153 62 135 229 214 227 232 209 212 236 217 189 165 207 168 250 289 263 281 228 277 286 271 281 248 288 186 265 184 89 169 303 1

2009

23 83 94 147 136 200 210 224 207 177 222 217 193 237 225 184 162 96 177 206 251 217 151 200 204 178 215 119 12 121 160 192 189 165 204 152 188 198 174 206 199 134 148 137 104 23 143 160 90 197 75 72

2008

4 31 23 86 70 110 143 89 81 74 90 122 102 118 139 129 31 71 119 127 142 126 128 93 122 102 129 101 84 110 90 110 111 120 160 154 159 159 158 119 178 151 148 107 133 125 149 141 144 139 88 34

2007

1 1 30 69 62 68 51 53 28 110 129 159 131 119 109 150 37 81 143 98 109 130 161 164 104 117 142 82 82 132 107 141 118 94 90 76 110 102 98 106 98 121 113 94 108 100 71 108 129 96 1

[208] Українська федерація убезпечення розробила Стратегію розвитку страхового ринку України на 2011-2020 роки

31.05.2011 | Страхование, Финансы и банки, Политика, Украина

  В умовах посилення відкритості української економіки  все більшої актуальності набувають питання конкурентоспроможності українського страхового ринку та  реформування страхової галузі.
  Водночас, рівень її розвитку не відповідає зростаючим потребам національної економіки та масштабам реформ у соціальній сфері. У структурі валового внутрішнього  продукту частка класичного страхового ринку є невиправдано малою і складала у 2009 році  близько  0,9 відсотків, в той час як середньосвітовий показник -7 відсотків.
  При цьому, держава не здійснила жодного заходу  не тільки щодо запобігання та протидії негативному впливу фінансової кризи на страховий ринок, а й щодо подолання наслідків кризи на цьому ринку. Таке ставлення держави, є наслідком недооцінювання вагомої суспільної ролі, яку може і повинно відігравати страхування в Україні, і яку воно відіграє в розвинутих країнах.
  Досконалий рівень захисту людини, суб’єктів економічної діяльності та держави від наслідків випадкових подій, уникнути яких, на жаль, в сучасному світі неможливо,  створення умов для соціального  захисту людиною себе і своєї родини, формування довгострокового інвестиційного ресурсу для підтримки сталого розвитку економіки, стабільність державних фінансів як результат дії ефективної системи управління ризиками із широким застосуванням інструментів страхування - ось далеко не повний перелік втрачених суспільством можливостей.
  В цих умовах вкрай необхідно глибоко осмислити події останніх років, оцінити реальний стан страхового ринку та, уникаючи помилок минулого, визначити шляхи його подальшого розвитку, залучивши до цієї роботи якнайширше коло фахівців, експертів, громадськості, які не тільки  зацікавлені у прийнятті якісного документа, а й мають багато напрацювань у відповідних сферах.
  Важливо також ретельно проаналізувати й світовий досвід з відповідних питань, в тому числі й досвід наших найближчих сусідів. Наприклад, чому навіть країни, які тільки нещодавно монополізувавши  ринки та створивши їх державних операторів, застосовуючи примус і державний протекціонізм, сьогодні відновлюють дію ринкових механізмів.
  Українською федерацією убезпечення протягом останніх декількох років напрацьовано десятки пропозицій, в тому числі у вигляді конкретних проектів законів, концепцій, рішень органів державної влади з питань оздоровлення страхового ринку України та його подальшого розвитку, оновлення законодавства про страхування, протидії та подолання наслідків фінансової кризи на цьому ринку. Всі ці пропозиції та документи спрямовані на розбудову в нашій державі прозорого, конкурентоспроможного страхового ринку європейського зразка, з високим рівнем якості послуг та захисту прав споживачів.
  УФУ завершило роботу над власним проектом Стратегії розвитку страхового ринку України в 2012-2020 роках, метою якої є відродження первинної ролі страхування як суспільно-корисної функції захисту майнових інтересів громадян, суб’єктів економічної діяльності та держави на основі розбудови конкурентоспроможного, відкритого, платоспроможного, оснащеного найсучаснішими інфраструктурою, технологіями страхового ринку, з привабливим та широким асортиментом якісних страхових послуг та інструментів, гарантованим рівнем захисту прав споживачів та сучасними методами регулювання і нагляду із залученням інститутів саморегулювання.
  Досягнення мети Стратегії є одним з найважливіших пріоритетів довгострокової економічної політики держави у фінансовій сфері.
  У зв’язку з наведеним Загальними Зборами Членів Асоціації «Українська федерація убезпечення» схвалено проект Стратегії розвитку страхового ринку України на 2011-2020 роки  та прийнято рішення ініціювати її широке обговорення з залученням органів державної влади, представників інститутів громадянського суспільства, що діють у фінансовому секторі, міжнародних організацій та експертів.
  Електронна версія документу доступна на веб-ресурсі УФУза адресою: http://www.ufu.org.ua/ua/about/activities/strategic_initiatives/5257
Комментировать
Facebook ::

УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ УБЕЗПЕЧЕННЯ

УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ УБЕЗПЕЧЕННЯ
Українська федерація убезпечення (УФУ) зареєстрована 23 грудня 2008 року. Учасники Федерації – провідні компанії класичного страхового ринку України, а саме: НАСК «Оранта», ПрАТ «АСК «ІНГО Україна», АТ «Страхова Група «ТАС» (приватне), ВАТ «УСК «Дженералі Гарант», ПАТ «СК «Універсальна», ЗАТ «СК «АХА Страхування», ПрАТ «Європейське туристичне страхування», АТ «СК «Оранта-життя», ПАТ «СК «Життя та пенсія», ПАТ «СК «Українська страхова група», ПрАТ «СК «Європейський страховий альянс», ТДВ «Альянс Україна», ПрАТ СК "К'Ю БІ І Україна", ПрАТ «АСК «ІНГО Україна Життя», ПрАТ СК «Фідем Лайф», ПрАТ «СК «Дженералі Страхування Життя», ПрАТ «СК «Кардіф», ПрАТ «УІСК «Інвестсервіс», ПрАТ «Страхова компанія СЕБ Лайф Юкрейн» та Представництво «АОН ФІНЛЕНД Оі». Федерація створена з метою сприяння розвитку класичного страхування в Україні, недопущення недобросовісної діяльності її Учасників, гарантування високого рівня послуг страхування, що надаються Учасниками Федерації, а також з метою інтеграції українського та європейського ринків страхування, захисту інтересів Учасників Федерації.

Контактное лицо: Евгений Шумаков
Телефон: 520-18-94
E-mail: [email protected]
Сайт:

Перейти к компанииНедавние релизы