Категории
График медиаактивности

2020

0 1 10 0 1 12 0 1 11 5 27 23 3 4 8 2 2 2 1 2

2019

9 11 6 16 15 12 14 19 15 11 12 12 13 11 14 12 5 6 18 18 20 15 11 12 12 8 7 19 10 14 4 4 1 6 0 2 13 11 6 0 18 15 18 0 1 3 0 12 1 0 0 0

2018

17 19 24 20 29 17 22 27 17 22 27 29 12 10 15 15 7 9 10 14 22 20 18 20 12 21 16 26 14 13 21 9 11 6 18 12 1 2 18 12 13 21 16 14 23 24 18 21 16 20 9 6

2017

5 20 59 115 97 94 89 82 121 86 142 146 139 148 124 101 91 65 76 127 130 115 93 64 67 24 18 22 25 22 23 20 26 11 16 7 16 29 15 20 21 22 32 16 32 32 30 23 34 37 19 21 6

2016

11 96 160 214 158 200 159 107 147 99 169 5 133 124 167 143 143 52 84 171 153 191 120 1 6 26 157 167 133 122 3 138 81 17 102 54 1 130 115 126 94 107 107 101 124 175 130 121 151 147 135 83

2015

20 67 121 127 108 109 10 40 151 126 227 198 214 187 154 157 152 123 171 112 190 225 170 185 197 190 118 173 178 170 157 179 71 121 195 167 143 142 184 158 162 180 85 103 135 231 215 168 180 176 176 95

2014

82 189 126 242 238 215 224 234 212 184 252 231 192 290 231 231 162 139 127 236 220 241 179 214 209 183 169 232 191 168 160 176 209 153 194 202 196 247 179 235 271 42 98 136 115 219 98 149 199 220 175 59

2013

174 202 234 228 259 233 236 267 226 285 288 284 179 324 298 317 158 85 153 313 164 157 104 246 199 294 275 192 222 218 222 247 258 224 240 255 292 261 295 154 240 254 259 195 293 249 291 266 278 272 231 48

2012

31 179 257 317 335 321 342 284 280 163 2 63 292 100 216 101 282 159 5 265 188 247 254 273 64 219 303 157 286 338 255 322 302 252 217 259 298 335 113 273 382 343 378 290 294 405 319 336 355 335 314 257 33

2011

1 74 36 91 16 317 48 265 18 78 248 47 23 10 16 271 170 92 140 145 272 200 203 129 150 177 240 224 210 225 140 153 188 163 217 277 196 235 297 264 232 3 168 343 203 257 321 231 282 345 246 150

2010

21 58 63 142 157 72 198 7 127 77 61 258 215 149 0 152 28 47 45 153 62 135 229 214 227 232 209 212 236 217 189 165 207 168 250 289 263 281 228 277 286 271 281 248 288 186 265 184 89 169 303 1

2009

23 83 94 147 136 200 210 224 207 177 222 217 193 237 225 184 162 96 177 206 251 217 151 200 204 178 215 119 12 121 160 192 189 165 204 152 188 198 174 206 199 134 148 137 104 23 143 160 90 197 75 72

2008

4 31 23 86 70 110 143 89 81 74 90 122 102 118 139 129 31 71 119 127 142 126 128 93 122 102 129 101 84 110 90 110 111 120 160 154 159 159 158 119 178 151 148 107 133 125 149 141 144 139 88 34

2007

1 1 30 69 62 68 51 53 28 110 129 159 131 119 109 150 37 81 143 98 109 130 161 164 104 117 142 82 82 132 107 141 118 94 90 76 110 102 98 106 98 121 113 94 108 100 71 108 129 96 1

[418] Розбудова мережі Центрів розвитку лідерства проекту Tempus в Україні

11.11.2015 | Hi-tech компании, Украина

Мета проекту: посилити роль українських ВНЗ в імплементації державної політики з розвитку людських ресурсів (НRD) як генераторів соціального прогресу шляхом реалізації послуг з розвитку лідерського та організаційного потенціалу.

Центри лідерства — це спеціалізовані науково-навчальні підрозділи, які були відкриті в рамках проекту на початку 2015 року у 8 освітніх закладах України:

·         Інституті вищої освіти НАПН України

·         Київському Університеті ім. Б. Грінченка

·         Національній академії державного управління при Президентові України

·         Національному авіаційному університеті

·         Одеському національному університеті ім. І.І. Мечнікова

·         Національному технічному університеті «Харківський політехнічній інститут»

·         Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка

·         Донецькому університеті управління.

 

Кожний Центр лідерства був обладнаний комп’ютерним класом на 17 місць та комп’ютерами персоналу, що за допомогою Wi-Fi поєднані у мережі. Навчальний процес у Центрі керується за допомогою Microsoft MultiPoint Server 2012. Це програмне забезпечення дозволяє викладачеві спостерігати за моніторами студентів, транслювати їм свій екран, допомагати у вирішенні завдань, перехоплюючи управління студентським комп’ютером, віддалено запускати та вимикати програмні застосунки, тощо.

 

Крім того, кожний клас було обладнано системою аудіоконференцій та системою синхронного перекладу, причому перекладачі-синхроністи розміщуються у звукоізольованих кабінах.

Робоче місце викладача обладнане 65-дюймовим монітором із сенсорною насадкою Samsung, який дозволяє працювати як у режимі монітора, так і у режимі Smart-board, що дозволяє керувати комп’ютером безпосередньо з монітору, підтримує можливість збільшення та зменшення зображення торканням до монітору, малювання по слайдах, тощо.

Система відеоконференцій Cisco QuickSet, що встановлена у кожному центрі, дозволяє Центрам лідерства перебувати у режимі живого спілкування із своїми колегами у інших містах та країнах, поєднуватися у конференції для обговорення нагальних питань та запрошувати провідних фахівців світу до викладання у Центрах у режимі відеоконференцій.

 

На цей час у даних класах вже активно відбуваються заходи. Представники освітніх закладів, де були обладнані Центри лідерства, високо оцінили якість роботи фахівців і менеджерів TechExpert і висловили зацікавленість у подальшій співпраці з компанією, яка вже багато років розроблює та впроваджує рішення для навчальних закладів.

Зокрема, компанія TechExpert пропонує свою допомогу в придбанні, налаштуванні та впровадженні, а також надає консультації з питань використання навчальних програм та обладнання від Microsoft (IT Academy, Office 365 тощо), Cisco (Мережна Академія Cisco) та інших виробників рішень для освіти.

 

Про компанію

Компанія TechExpert (techexpert.ua) працює на ІТ-ринку України з 1997 р. Компанія має статус Microsoft Certified Partner рівня Gold і Silver у ряді компетенцій, а також статуси Cisco Premier Partner, HP Business Partner та VMwareSolution Provider Partner рівня Professional. Основними напрямками діяльності компанії є надання IT та бізнес-послуг, зокрема послуг в області управління проектами, інформаційної безпеки, системної інтеграції, впровадження систем управління відносинами з клієнтами, систем збалансованих показників, побудови та управління IT- та мережевими інфраструктурами.

Одним з ключових підрозділів компанії є Навчальний центр «Мережеві Технології» (nt.ua) — провідний технічний навчальний центр України.

Комментировать
Facebook ::

TechExpert

Компания TechExpert (www.techexpert.ua) работает на рынке Украины с 1997 г. Компания имеет статус Microsoft Gold Certified Partner в ряде компетенций, а также статус Cisco Premier Partner и статус Learning Partner Associate при поддержке учебного центра "Redcenter" (Cisco® Learning Solutions Partner). Основными направлениями деятельности компании является предоставление IT и бизнес услуг, в частности услуг в области управления проектами, информационной безопасности, системной интеграции, внедрения систем управления взаимоотношения с клиентами, систем сбалансированных показателей, построению и управлению IT и сетевой инфраструктурами. Одним из ключевых подразделений компании является Учебный Центр «Сетевые Технологии» (www.nt.ua) - ведущий технический учебный центр Украины.

Контактное лицо: Ольга Шафран
Телефон: 390 73 35
E-mail: [email protected]
Сайт:

Перейти к компании


Недавние релизы