Категории
График медиаактивности

2020

0 1 10 0 1 12

2019

9 11 6 16 15 12 14 19 15 11 12 12 13 11 14 12 5 6 18 18 20 15 11 12 12 8 7 19 10 14 4 4 1 6 0 2 13 11 6 0 18 15 18 0 1 3 0 12 1 0 0 0

2018

17 19 24 20 29 17 22 27 17 22 27 29 12 10 15 15 7 9 10 14 22 20 18 20 12 21 16 26 14 13 21 9 11 6 18 12 1 2 18 12 13 21 16 14 23 24 18 21 16 20 9 6

2017

5 20 59 115 97 94 89 82 121 86 142 146 139 148 124 101 91 65 76 127 130 115 93 64 67 24 18 22 25 22 23 20 26 11 16 7 16 29 15 20 21 22 32 16 32 32 30 23 34 37 19 21 6

2016

11 96 160 214 158 200 159 107 147 99 169 5 133 124 167 143 143 52 84 171 153 191 120 1 6 26 157 167 133 122 3 138 81 17 102 54 1 130 115 126 94 107 107 101 124 175 130 121 151 147 135 83

2015

20 67 121 127 108 109 10 40 151 126 227 198 214 187 154 157 152 123 171 112 190 225 170 185 197 190 118 173 178 170 157 179 71 121 195 167 143 142 184 158 162 180 85 103 135 231 215 168 180 176 176 95

2014

82 189 126 242 238 215 224 234 212 184 252 231 192 290 231 231 162 139 127 236 220 241 179 214 209 183 169 232 191 168 160 176 209 153 194 202 196 247 179 235 271 42 98 136 115 219 98 149 199 220 175 59

2013

174 202 234 228 259 233 236 267 226 285 288 284 179 324 298 317 158 85 153 313 164 157 104 246 199 294 275 192 222 218 222 247 258 224 240 255 292 261 295 154 240 254 259 195 293 249 291 266 278 272 231 48

2012

31 179 257 317 335 321 342 284 280 163 2 63 292 100 216 101 282 159 5 265 188 247 254 273 64 219 303 157 286 338 255 322 302 252 217 259 298 335 113 273 382 343 378 290 294 405 319 336 355 335 314 257 33

2011

1 74 36 91 16 317 48 265 18 78 248 47 23 10 16 271 170 92 140 145 272 200 203 129 150 177 240 224 210 225 140 153 188 163 217 277 196 235 297 264 232 3 168 343 203 257 321 231 282 345 246 150

2010

21 58 63 142 157 72 198 7 127 77 61 258 215 149 0 152 28 47 45 153 62 135 229 214 227 232 209 212 236 217 189 165 207 168 250 289 263 281 228 277 286 271 281 248 288 186 265 184 89 169 303 1

2009

23 83 94 147 136 200 210 224 207 177 222 217 193 237 225 184 162 96 177 206 251 217 151 200 204 178 215 119 12 121 160 192 189 165 204 152 188 198 174 206 199 134 148 137 104 23 143 160 90 197 75 72

2008

4 31 23 86 70 110 143 89 81 74 90 122 102 118 139 129 31 71 119 127 142 126 128 93 122 102 129 101 84 110 90 110 111 120 160 154 159 159 158 119 178 151 148 107 133 125 149 141 144 139 88 34

2007

1 1 30 69 62 68 51 53 28 110 129 159 131 119 109 150 37 81 143 98 109 130 161 164 104 117 142 82 82 132 107 141 118 94 90 76 110 102 98 106 98 121 113 94 108 100 71 108 129 96 1

[291] Молодь Маріуполя отримає власний Палац - у прямому та переносному сенсах!

10.06.2010 | Культурные события, шоу-бизнес, Украина

Вслід за грандіозним за розмахом святкуванням Всеукраїнського Дня Європи-2010 та одержанням перемоги у всеукраїнському конкурсі з міського благоустрою у Маріуполі ініційований новий етап розвитку молоді міста. Рішенням Маріупольської міської ради приміщення колишнього Палацу культури металургійного комбінату "Азовсталь", який власники закрили влітку 2008 року, а згодом прийняло на баланс місто, буде використано для створення Маріупольського палацу молоді. Окрім широкого спектру переваг для молоді, можновладцями врахована і потенційна допомога у розвитку громадянського суспільства у Маріуполі. Оскільки останнім часом все більше вільний час молоді організовують саме потужні та креативні міські молодіжні організації, на базі майбутнього Маріупольського палацу молоді функціонуватиме комплекс мобільних офісів для них. Тут молодіжний актив міста зможе збиратися для планування проектів, проведення семінарів чи тренінгів, концертів, прес-конференцій.
Попередньо відкриття заплановане на вересень 2010 року до Дня міста Маріуполя. Майбутній Палац молоді є пам'яткою архітектури державного рівня. Свого часу оригінальна триповерхова споруда була найвищою будівлею міста. Її власником був В.Томазо, а Д.Калері арендував сам будинок під готель та ресторан. Готель "Континенталь" став улюбленим місцем тусовки маріупольської аристократії та буржуазії у 19 та на початку 20 столітть. Саме для потреб його освітлення ще 1898 року В.Томазо збудував першу у Маріуполі електростанцію.
За часів національно-визвольних змагань 1917-20 рр. готель "Континенталь" встиг стати твердинею Української Народної Республіки на Маріупольщині, втім, вже 30 грудня 1917 року гайдамацький гарнізон склав зброю перед більшовицьким збройним повстанням. На початку 90-х "Континенталь" став одним з осередків грецького національного відродження - 9 лютого 1989 року о 19:00 у малому залі ПК «Азовсталь» відбулися установчі збори Товариства греків - першої національно-культурної громадської організації еллінів сучасної України. Сподіваємося, що дух громадянського прогресу і надалі буде властивим цьому легендарному приміщенню. Доречи, Ліга "ДИПКОРПУС" вже звернулася до міської влад Маріуполя з пропозиціями надати майбутньому Палацу молоді назву "Континенталь" чи "Континент", що сприятиме збереженню історичної пам'яті на спадкоємності та дозволить легко вирізняти Маріупольський палац з низки подібних установ.     Молодежь Мариуполя получит собственный Дворец - в прямом и переносном смысле Вслед за грандиозным по размаху празднованием Всеукраинского Дня Европы-2010 и одержанной победой во Всеукраинском конкурсе по городскому благоустройству в Мариуполе инициирован новый этап развития молодежи города. Решением Мариупольского городского совета помещение бывшего Дворца культуры металлургического комбината "Азовсталь", который владельцы закрыли летом 2008 года, а впоследствии город принял на свой баланс, будет использовано для создания Мариупольского дворца молодежи.
Помимо широкого спектра преимуществ для молодежи учтена и помощь в развитии гражданского общества в Мариуполе. Поскольку в последнее время все интенсивнее свободное время молодежи организуют именно мощные и креативные городские молодежные организации, на базе будущего Мариупольского дворца молодежи будет функционировать комплекс мобильных офисов для них. Здесь молодежный актив города сможет собираться для планирование проектов, проведения семинаров или тренингов, концертов, пресс-конференций. Предварительно открытие запланировано на сентябрь 2010 года ко Дню города Мариуполя.
Будущий Дворец молодежи является памятником архитектуры государственного уровня. В свое время оригинальное трехэтажное сооружение было наивысшим зданием города. Его владельцем был В. Томазо, а Д. Калери арендовал сам дом под гостиницу и ресторан. Гостиница "Континенталь" стала излюбленным местом тусовки мариупольской аристократии и буржуазии в 19 - начале 20 столетий. Именно для ее освещения еще в 1898 В. Томазо построил первую в Мариуполе электростанцию.
 
Во времена национально-освободительной борьбы 1917-20 гг. гостиница "Континенталь" успела стать твердыней Украинской Народной Республики на Мариупольщине, впрочем, уже 30 декабря 1917 гайдамацкий гарнизон сложил оружие перед большевистским вооруженным восстанием. На заре 90-х "Континенталь" стал одним из оплотов греческого национального возрождения - 9 февраля 1989 года в 19:00 в малом зале ДК «Азовсталь» состоялось учредительное собрание Общества греков - первой национально-культурной общественной организации эллинов современной Украины. Надеемся, что дух общественного прогресса и в дальнейшем будет свойственен этому легендарному помещению. Кстати, Лига "ДИПКОРПУС" уже обратилась в городской властей Мариуполя с предложениями предоставить будущем Дворца молодежи название "Континенталь" или "Континент", что будет способствовать сохранению исторической памяти на преемственности и позволит легко отличать Мариупольский дворец среди иных подобных учреждений.
Комментировать
Facebook ::

Ліга "ДИПКОРПУС"

Ліга
Ліга політологів-міжнародників "ДИПКОРПУС" - об'єднання спеціалістів у сфері міжнародних відносин

Контактное лицо: Світличний Василь
Телефон: +38 (097) 380 64 86
E-mail: [email protected]
Сайт:

Перейти к компанииНедавние релизы