Категории
График медиаактивности

2020

0 1 10 0 1 12 0 1 11 5 27 23 3 4 8 2 2 2 1 2 9 14 7 9 16 3 8 10 3 3 6

2019

9 11 6 16 15 12 14 19 15 11 12 12 13 11 14 12 5 6 18 18 20 15 11 12 12 8 7 19 10 14 4 4 1 6 0 2 13 11 6 0 18 15 18 0 1 3 0 12 1 0 0 0

2018

17 19 24 20 29 17 22 27 17 22 27 29 12 10 15 15 7 9 10 14 22 20 18 20 12 21 16 26 14 13 21 9 11 6 18 12 1 2 18 12 13 21 16 14 23 24 18 21 16 20 9 6

2017

5 20 59 115 97 94 89 82 121 86 142 146 139 148 124 101 91 65 76 127 130 115 93 64 67 24 18 22 25 22 23 20 26 11 16 7 16 29 15 20 21 22 32 16 32 32 30 23 34 37 19 21 6

2016

11 96 160 214 158 200 159 107 147 99 169 5 133 124 167 143 143 52 84 171 153 191 120 1 6 26 157 167 133 122 3 138 81 17 102 54 1 130 115 126 94 107 107 101 124 175 130 121 151 147 135 83

2015

20 67 121 127 108 109 10 40 151 126 227 198 214 187 154 157 152 123 171 112 190 225 170 185 197 190 118 173 178 170 157 179 71 121 195 167 143 142 184 158 162 180 85 103 135 231 215 168 180 176 176 95

2014

82 189 126 242 238 215 224 234 212 184 252 231 192 290 231 231 162 139 127 236 220 241 179 214 209 183 169 232 191 168 160 176 209 153 194 202 196 247 179 235 271 42 98 136 115 219 98 149 199 220 175 59

2013

174 202 234 228 259 233 236 267 226 285 288 284 179 324 298 317 158 85 153 313 164 157 104 246 199 294 275 192 222 218 222 247 258 224 240 255 292 261 295 154 240 254 259 195 293 249 291 266 278 272 231 48

2012

31 179 257 317 335 321 342 284 280 163 2 63 292 100 216 101 282 159 5 265 188 247 254 273 64 219 303 157 286 338 255 322 302 252 217 259 298 335 113 273 382 343 378 290 294 405 319 336 355 335 314 257 33

2011

1 74 36 91 16 317 48 265 18 78 248 47 23 10 16 271 170 92 140 145 272 200 203 129 150 177 240 224 210 225 140 153 188 163 217 277 196 235 297 264 232 3 168 343 203 257 321 231 282 345 246 150

2010

21 58 63 142 157 72 198 7 127 77 61 258 215 149 0 152 28 47 45 153 62 135 229 214 227 232 209 212 236 217 189 165 207 168 250 289 263 281 228 277 286 271 281 248 288 186 265 184 89 169 303 1

2009

23 83 94 147 136 200 210 224 207 177 222 217 193 237 225 184 162 96 177 206 251 217 151 200 204 178 215 119 12 121 160 192 189 165 204 152 188 198 174 206 199 134 148 137 104 23 143 160 90 197 75 72

2008

4 31 23 86 70 110 143 89 81 74 90 122 102 118 139 129 31 71 119 127 142 126 128 93 122 102 129 101 84 110 90 110 111 120 160 154 159 159 158 119 178 151 148 107 133 125 149 141 144 139 88 34

2007

1 1 30 69 62 68 51 53 28 110 129 159 131 119 109 150 37 81 143 98 109 130 161 164 104 117 142 82 82 132 107 141 118 94 90 76 110 102 98 106 98 121 113 94 108 100 71 108 129 96 1

[2085] АМКУ рекомендував оператору ГТС балансувати систему відповідно до європейських норм

29.11.2019 | Сфера услуг, Украина

Антимонопольний комітет України надав рекомендації АТ «Укртрансгаз» та/або ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» - після завершення процесу передачі функцій Оператора газотранспортної системи, що передбачають:

1. Вжиття заходів щодо забезпечення своєчасного та належного оприлюднення на своєму веб-сайті, доведення до відома замовників послуг транспортування інформації щодо переліку наданих послуг, тарифів, інших умов надання таких послуг, в тому числі: порядку розрахунку достатності фінансового забезпечення замовників послуг транспортування; порядку формування маржинальних цін закупівлі та маржинальних цін продажу природного газу; розрахунку плати за добовий небаланс.

2.  Вжиття заходів щодо переходу до використання інформації про операції, що відбуваються на торговій платформі, вибір якої погоджений Регулятором, при формуванні маржинальних цін закупівлі та маржинальних цін продажу природного газу й середньозваженої ціни та при розрахунку плати за добовий небаланс.

3. Вжиття заходів щодо сприяння підвищенню ліквідності, розвитку оптового ринку короткострокових стандартизованих продуктів, зокрема при придбанні природного газу (у тому числі для балансування системи, покриття власних виробничо-технічних потреб та технологічних витрат) у спосіб, який забезпечує прозорість, вільний доступ до інформації та залучення великої кількості учасників – суб’єктів ринку природного газу, зокрема, шляхом проведення операцій купівлі-продажу природного газу на торговій платформі.

Такі Рекомендації АМКУ були зумовлені діями АТ «Укртрансгаз», що порушували вимоги Кодексу ГТС. Зокрема, в документі зазначається, що АТ «Укртрансгаз» проводить незрозуміле та несвоєчасне інформування замовників послуг транспортування про розмір маржинальної ціни купівлі та продажу природного газу, (яке в подальшому без обґрунтованих пояснень може коригуватися). Це спричиняє невизначеність щодо розрахунку та надання замовниками послуг транспортування достатнього розміру фінансового забезпечення, необхідного для підтвердження номінації/реномінацій, оскільки у випадку його відсутності Оператором ГТС має підстави відхилити подані замовниками номінації/реномінації, та кінцевого розрахунку складових ціни послуг балансування, наданих Оператором ГТС.

Згідно європейського і українського законодавства оператор ГТС повинен купувати природний газ у його власника на загальних підставах і ринкових умовах. Всього є два шляхи це зробити: купувати газ на торговій платформі в щодобовому режимі або закуповувати послугу балансування за допомогою публічних закупівель. В свою чергу, вартість послуг балансування (маржинальна ціна продажу та купівлі) Оператора ГТС напряму залежить від вартості закупівлі природного газу, необхідного для здійснення ним балансуючих дій. Плата за добовий небаланс має відображати витрати та враховувати вартість вчинення балансуючих дій Оператором ГТС а також коригування, визначене відповідно до вимог цієї глави. Кодекс ГТС описує три методи розрахунку плати за добовий небаланс (розрахунку маржинальної ціни продажу та придбання):

1) для кожної газової доби на підставі  інформація про операції, що відбуваються на торговій платформі, вибір якої погоджений Регулятором. Це пріоритетний метод, використання якого повністю синхронізується є європейськими нормами. В цьому випадку маржинальна ціна продажу/придбання буде, відповідно, найменшим/найбільшим між двох значень: найнижчої/найвищої ціни продажу будь-якого короткострокового стандартизованого продукту, стороною якого є Оператор ГТС, що відноситься до газової доби (D) та середньозваженої ціни короткострокових стандартизованих продуктів за газову добу (D), зменшена/збільшена на величину коригування. Очевидно, що для використання цього методу Оператор ГТС має приймати участь у торгах в добовому режимі на торговій платформі;

2) маржинальна ціна продажу/придбання визначається шляхом зменшення/збільшення вартості природного газу, придбаного Оператором ГТС внаслідок отримання послуг балансування за цю газову добу, на величину коригування;

3) маржинальна ціна продажу/придбання визначається відповідно до ціни закупівлі природного газу Оператором ГТС, яка сформувалася протягом газового місяця (М-1), зменшеної/збільшеної на величину коригування.

В своїх Рекомендаціях АМКУ зазначається, що АТ «Уктрансгаз» не проводить закупівель послуг балансування і формує маржинальні ціни в непрозорий спосіб.

В повідомленні АТ «Укртрансгаз» від 4 жовтня зазначалося, що починаючи з 1 жовтня Оператор ГТС перейшов з місячного на щодобове визначення маржинальної ціни газу (з третьої до другої методики), а при переході до останньої (першої) методики, ринок газу України в частині визначення плати за небаланси повністю синхронізується з європейськими правилами. Однак, АТ «Укртрансгаз» з травня 2019 року не проводив конкурентних закупівель природного газу, як того вимагає Кодекс ГТС для розрахунку маржинальних цін за другою або третьою методикою, а закуповував природний газ за переговорною процедурою напряму у НАК «Нафтогаз України».

Ця ситуація викликала глибокі занепокоєння на ринку, адже процес визначення маржинальних цін став непрогнозованим та непрозорим, а їх рівень встановлюється неконкурентними методами.

Поміж іншого, Кодексом ГТС передбачається, що Оператор ГТС повинен приймати участь в біржовому ринку природного газу, розвивати і підтримувати його ліквідність, а балансування здійснювати в найбільш ефективний та прозорий спосіб.

Відтак Рекомендації АМКУ мають забезпечити повноцінну реалізацію реформи ринку природного газу в Україні в частині переходу на добове балансування і забезпечити ринковий рівень цін при встановленні плати за добових небаланс. 

 

 

 

Комментировать
Facebook ::

MEDiSUM

Контактное лицо: Савченко Алексей
Телефон: +380666844106
E-mail: [email protected]
Сайт:

Перейти к компании


Недавние релизы