Категории
График медиаактивности

2020

0 1

2019

9 11 6 16 15 12 14 19 15 11 12 12 13 11 14 12 5 6 18 18 20 15 11 12 12 8 7 19 10 14 4 4 1 6 0 2 13 11 6 0 18 15 18 0 1 3 0 12 1 0 0 0

2018

17 19 24 20 29 17 22 27 17 22 27 29 12 10 15 15 7 9 10 14 22 20 18 20 12 21 16 26 14 13 21 9 11 6 18 12 1 2 18 12 13 21 16 14 23 24 18 21 16 20 9 6

2017

5 20 59 115 97 94 89 82 121 86 142 146 139 148 124 101 91 65 76 127 130 115 93 64 67 24 18 22 25 22 23 20 26 11 16 7 16 29 15 20 21 22 32 16 32 32 30 23 34 37 19 21 6

2016

11 96 160 214 158 200 159 107 147 99 169 5 133 124 167 143 143 52 84 171 153 191 120 1 6 26 157 167 133 122 3 138 81 17 102 54 1 130 115 126 94 107 107 101 124 175 130 121 151 147 135 83

2015

20 67 121 127 108 109 10 40 151 126 227 198 214 187 154 157 152 123 171 112 190 225 170 185 197 190 118 173 178 170 157 179 71 121 195 167 143 142 184 158 162 180 85 103 135 231 215 168 180 176 176 95

2014

82 189 126 242 238 215 224 234 212 184 252 231 192 290 231 231 162 139 127 236 220 241 179 214 209 183 169 232 191 168 160 176 209 153 194 202 196 247 179 235 271 42 98 136 115 219 98 149 199 220 175 59

2013

174 202 234 228 259 233 236 267 226 285 288 284 179 324 298 317 158 85 153 313 164 157 104 246 199 294 275 192 222 218 222 247 258 224 240 255 292 261 295 154 240 254 259 195 293 249 291 266 278 272 231 48

2012

31 179 257 317 335 321 342 284 280 163 2 63 292 100 216 101 282 159 5 265 188 247 254 273 64 219 303 157 286 338 255 322 302 252 217 259 298 335 113 273 382 343 378 290 294 405 319 336 355 335 314 257 33

2011

1 74 36 91 16 317 48 265 18 78 248 47 23 10 16 271 170 92 140 145 272 200 203 129 150 177 240 224 210 225 140 153 188 163 217 277 196 235 297 264 232 3 168 343 203 257 321 231 282 345 246 150

2010

21 58 63 142 157 72 198 7 127 77 61 258 215 149 0 152 28 47 45 153 62 135 229 214 227 232 209 212 236 217 189 165 207 168 250 289 263 281 228 277 286 271 281 248 288 186 265 184 89 169 303 1

2009

23 83 94 147 136 200 210 224 207 177 222 217 193 237 225 184 162 96 177 206 251 217 151 200 204 178 215 119 12 121 160 192 189 165 204 152 188 198 174 206 199 134 148 137 104 23 143 160 90 197 75 72

2008

4 31 23 86 70 110 143 89 81 74 90 122 102 118 139 129 31 71 119 127 142 126 128 93 122 102 129 101 84 110 90 110 111 120 160 154 159 159 158 119 178 151 148 107 133 125 149 141 144 139 88 34

2007

1 1 30 69 62 68 51 53 28 110 129 159 131 119 109 150 37 81 143 98 109 130 161 164 104 117 142 82 82 132 107 141 118 94 90 76 110 102 98 106 98 121 113 94 108 100 71 108 129 96 1

[51] Підтверджено рейтинг ПАТ "РВС БАНК"

20.11.2018 | Финансы и банки, Украина

@page { margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: #000000; line-height: 120%; orphans: 2; widows: 2 } p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: ru-RU } p.cjk { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt } p.ctl { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: ar-SA } a:link { color: #0000ff }

20 листопада 2018 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" було оновлено довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «РВС БАНК» (код ЄДРПОУ 39849797) за національною шкалою на рівні uaAA. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Рішення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ «РВС БАНК» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за 9 місяців 2018 року:

1. Згідно зі звітністю, в структурі статті балансу РВС БАНК «кошти клієнтів» кошти юридичних та фізичних осіб станом на 01.10.2018 р. становили 700,445 млн. грн., що на 163,46% перевищує аналогічний показник станом на 01.01.2018 р. Водночас, кошти банків знизились з 10,016 млн. грн. до нуля. Ключові балансові показники Банку за підсумками третього кварталу 2018 року продемонстрували такі зміни:

 • Активи виросли на 86,96% до 953,071 млн. грн.;

 • Обсяг кредитів та заборгованості клієнтів збільшився більш ніж у 4 рази до 119,976 млн. грн.;

 • Зобов’язання зросли на 146,88%;

 • Власний капітал збільшився на 2,21% до 215,83 млн. грн.

Таблиця 1

Основні балансові показники ПАТ "РВС БАНК", тис. грн., %

Показник

01.10.2018

01.01.2018

Темп приросту, %

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Кошти банків

0

0,00%

10 016

1,96%

-100,00%

Кошти юридичних и фізичних осіб

700 445

73,49%

265 868

52,15%

163,46%

Зобов'язання всього:

737 241

77,35%

298 623

58,58%

146,88%

Статутний капітал банку

300 039

31,48%

300 039

58,86%

0,00%

Власний капітал банку:

215 830

22,65%

211 154

41,42%

2,21%

Готівкові кошти та їх еквіваленти

498 664

52,32%

234 547

46,01%

112,61%

Кошти в інших банках

1 249

0,13%

561

0,11%

122,64%

Кредити та заборгованість клієнтів

119 976

12,59%

27 930

5,48%

329,56%

Основні засоби та нематеріальні активи

13 319

1,40%

3 764

0,74%

253,82%

Активи всього:

953 071

100%

509 777

100,00%

86,96%

Агентство звертає увагу на зміни в структурі активів Банку за дев’ять місяців 2018 року:

 • частка кредитів та заборгованості клієнтів Банку зросла з 5,48% до 12,59%, або на 7,11 п.п. (з 27,93 млн. грн. до 119,976 млн. грн.);

 • частка грошових коштів та їх еквівалентів збільшилась на 6,31 п.п. до 52,32%.

На думку Агентства, такі зміни в структурі активів ПАТ «РВС БАНК» позитивно впливають на діяльність Банку. ПАТ «РВС БАНК» продовжує нарощувати обсяги бізнесу, завдяки чому збільшує свою присутність на кредитному ринку.

2. Регулятивний капітал ПАТ «РВС БАНК» (Н1) станом на 01.10.2018 р. в порівнянні з 01.01.2018 р. зменшився на 13,03% до 216,877 млн. грн., та перевищує граничний показник, встановлений НБУ. За той же період норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) зменшився з 47,07% до 26,59%, або на 20,48 п.п. Незважаючи на дане скорочення, Банк підтримував високий запас Н2, який був в рази вище нормативного значення та середнього показника даного нормативу по банківській системі. Високий рівень забезпеченості Банку регулятивним капіталом позитивно впливає на його кредитний рейтинг.

Таблиця 2

Основні нормативи ПАТ "РВС БАНК", тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.10.2018

01.01.2018

по системі

банк

по системі

банк

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

122 538

216 877

115 817

249 373

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

15,73%

26,59%

16,10%

47,07%

Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

>20%

70,03%

121,33%

55,55%

98,11%

Норматив поточної ліквідності (Н5)

>40%

102,12%

116,08%

108,08%

82,12%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

95,54%

72,64%

98,37%

67,59%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

20,06%

21,61%

20,29%

25,80%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

172,28%

77,35%

208,31%

18,84%

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає данні за найближчий робочий день

Нормативи ліквідності ПАТ «РВС БАНК» станом на 01.10.2018 в порівнянні з 01.01.2018 зазнали наступних змін:

 • норматив миттєвої ліквідності (Н4) збільшився на 23,22 п.п. і склав 121,33%;

 • норматив поточної ліквідності (Н5) зріс на 23,96 п.п. до 116,08%;

 • норматив короткострокової ліквідності (Н6) виріс на 5,05 п.п. до 72,64%.

Таким чином, динаміка нормативів ліквідності Банку за підсумками третього кварталу 2018 року показала різноспрямовану динаміку. Станом на 01.10.2018 року всі три нормативи ліквідності ПАТ «РВС БАНК» (Н4, Н5 та Н6) демонстрували високі значення у порівнянні з граничними значеннями нормативів, які встановлені НБУ. З огляду на зростання активних операцій Банку, оптимізація його ліквідності заслуговує на позитивну оцінку.

3. За підсумками перших дев’яти місяців 2018 року Банк отримав прибуток у розмірі 3,928 млн. грн. проти збитку за той самий період 2017 року в розмірі 24,258 млн. грн. Агентство звертає увагу, що третій квартал 2018 року Банк закінчив прибутком у розмірі 0,154 млн. грн.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат ПАТ "РВС БАНК", тис. грн., %

Показник

За 9 місяців 2018 року

За 9 місяців 2017 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

27 262

7 612

19 650

258,15%

Чистий процентний дохід

12 699

6 164

6 535

106,02%

Комісійні доходи

36 287

19 842

16 445

82,88%

Результат від операцій із іноземною валютою

17 030

568

16 462

2898,24%

Процентні витрати

14 563

1 448

13 115

905,73%

Комісійні витрати

3 467

809

2 658

328,55%

Адміністративні та інші операційні витрати

82 377

48 844

33 533

68,65%

Прибуток / (збиток)

3 928

-24 258

28 186

-

За перші дев’ять місяців 2018 року в порівнянні з тим же періодом 2017 року виросли всі ключові показники дохідності Банку. Так, процентні доходи збільшились більш ніж у три рази до 27,262 млн. грн., комісійні доходи – на 82,88% до 36,287 млн. грн., результат від операцій з іноземною валютою виріс у майже 30 разів до 17,03 млн. грн., чистий процентний дохід – на 106,02% до 12,699 млн. грн. Адміністративні витрати Банку збільшились на 68,65%: з 48,844 млн. грн. до 82,377 млн. грн.

Банк продовжує розширювати спектр своїх послуг та продуктів для клієнтів, зокрема в жовтні 2018 року ПАТ «РВС БАНК» почав проводити грошові перекази між платіжними картками різних платіжних систем:

 • Visa International

 • MasterCard Worldwide

 • ПРОСТІР

 • УКРКАРТ.

Таким чином, згідно з даними звітності ПАТ «РВС БАНК», Банк забезпечив високий запас регулятивного капіталу та нормативів ліквідності, продовжує нарощувати обсяги бізнесу, забезпечив приріст процентних, комісійних доходів та результату від операцій з іноземною валютою, а також продемонстрував прибуток за підсумками 9 місяців 2018 року. Відповідні фактори дозволяють Агентству підтвердити рейтинг ПАТ «РВС БАНК».

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Комментировать
Facebook ::

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина)

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина)

Контактное лицо: Снежана Петруненко
Телефон: +38 (044) 451-63-77
E-mail: [email protected]
Сайт:

Перейти к компании


Недавние релизы