Категории
График медиаактивности

2016

11 96 160 214 158 200 159 107 147 99 169 5 133 124 167 143 143 52 84 171 153 191 120 1 6 26 157 167 133 122 3 138 81 17 102 54 1 130 115 126 94 107 107 101

2015

20 67 121 127 108 109 10 40 151 126 227 198 214 187 154 157 152 123 171 112 190 225 170 185 197 190 118 173 178 170 157 179 71 121 195 167 143 142 184 158 162 180 85 103 135 231 215 168 180 176 176 95

2014

82 189 126 242 238 215 224 234 212 184 252 231 192 290 231 231 162 139 127 236 220 241 179 214 209 183 169 232 191 168 160 176 209 153 194 202 196 247 179 235 271 42 98 136 115 219 98 149 199 220 175 59

2013

174 202 234 228 259 233 236 267 226 285 288 284 179 324 298 317 158 85 153 313 164 157 104 246 199 294 275 192 222 218 222 247 258 224 240 255 292 261 295 154 240 254 259 195 293 249 291 266 278 272 231 48

2012

31 179 257 317 335 321 342 284 280 163 2 63 292 100 216 101 282 159 5 265 188 247 254 273 64 219 303 157 286 338 255 322 302 252 217 259 298 335 113 273 382 343 378 290 294 405 319 336 355 335 314 257 33

2011

1 74 36 91 16 317 48 265 18 78 248 47 23 10 16 271 170 92 140 145 272 200 203 129 150 177 240 224 210 225 140 153 188 163 217 277 196 235 297 264 232 3 168 343 203 257 321 231 282 345 246 150

2010

21 58 63 142 157 72 198 7 127 77 61 258 215 149 0 152 28 47 45 153 62 135 229 214 227 232 209 212 236 217 189 165 207 168 250 289 263 281 228 277 286 271 281 248 288 186 265 184 89 169 303 1

2009

23 83 94 147 136 200 210 224 207 177 222 217 193 237 225 184 162 96 177 206 251 217 151 200 204 178 215 119 12 121 160 192 189 165 204 152 188 198 174 206 199 134 148 137 104 23 143 160 90 197 75 72

2008

4 31 23 86 70 110 143 89 81 74 90 122 102 118 139 129 31 71 119 127 142 126 128 93 122 102 129 101 84 110 90 110 111 120 160 154 159 159 158 119 178 151 148 107 133 125 149 141 144 139 88 34

2007

1 1 30 69 62 68 51 53 28 110 129 159 131 119 109 150 37 81 143 98 109 130 161 164 104 117 142 82 82 132 107 141 118 94 90 76 110 102 98 106 98 121 113 94 108 100 71 108 129 96 1

Підтверджено рейтинги ПАТ «Кредобанк» на рівні uaAAA

03.10.2018 | Финансы и банки, Украина

@page { margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; font-size: 12pt; line-height: 120%; text-align: left; orphans: 2; widows: 2 } a:link { color: #0000ff }

03 жовтня 2018 року на засіданні рейтингового комітету РА "Стандарт-Рейтинг" було прийняте рішення про підтвердження рейтингів ПАТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) за національною шкалою:

  • Довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою на рівні uaAAА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

  • Короткостроковий кредитний рейтинг ПАТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою Агентства на рівні uaK1.

  • Рейтинг депозитів ПАТ «КРЕДОБАНК» підтверджено на рівні ua.1 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг».

  • Рейтинг облігацій серій А та В на рівні uaAAA за національною шкалою.

Рішення про оновлення рейтингів ПАТ «КРЕДОБАНК» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за перше півріччя 2018 року, регулярної та особливої інформації Банку як емітента цінних паперів, та окремих форм статистичної звітності Банку за січень-серпень 2018 року.

1. Станом на 01.07.2018р. в порівнянні з 01.01.2018р. основні балансові показники Банку продемонстрували різну динаміку зростання. Активи ПАТ «КРЕДОБАНК» збільшились на 0,51% до 14,38 млрд. грн., кредитний портфель у гривневому еквіваленті виріс на 12,79%: з 7,857 млрд. грн. до 8,862 млрд. грн. Агентство звертає увагу на те, що протягом 6 місяців 2018 року суттєвих змін у структурі балансових показників ПАТ «КРЕДОБАНК» не відбулось. Проте слід звернути увагу на помітне зростання кредитного портфелю Банку та такої ліквідної статті балансу, як «готівкові кошти та їх еквіваленти».

Таблиця 1

Основні балансові показники ПАТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %, п.п.

Показник

01.07.2018

01.01.2018

Темп приросту, %

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Кошти банків

1 449 679

10,08%

1 585 372

11,08%

-8,56%

Кошти юридичних осіб

5 275 864

36,69%

5 770 145

40,33%

-8,57%

Кошти фізичних осіб

5 413 378

37,65%

4 872 272

34,05%

11,11%

Зобов'язання всього:

12 655 822

88,01%

12 804 172

89,49%

-1,16%

Статутний капітал банку

2 248 969

15,64%

2 248 969

15,72%

0,00%

Власний капітал банку:

1 724 124

11,99%

1 503 496

10,51%

14,67%

Готівкові кошти та їх еквіваленти

1 261 957

8,78%

820 549

5,74%

53,79%

Кошти в інших банках

528 486

3,68%

1 344 845

9,40%

-60,70%

Кредити та заборгованість клієнтів

8 861 845

61,63%

7 856 641

54,91%

12,79%

Основні засоби та нематеріальні активи

894 609

6,22%

833 511

5,83%

7,33%

Інші фінансові активи

148 714

1,03%

31 017

0,22%

379,46%

Активи всього:

14 379 946

100%

14 307 668

100%

0,51%

2. Норматив регулятивного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» станом на 01.07.2018р. становив 1,599 млрд. грн. що значно більше граничного значення Н1, встановленого НБУ, навіть з урахуванням підвищення нормативу до 200 млн. грн. з 11.07.2017 р. Станом на 03.09.2018р. Н1 Банку склав 1,68 млрд. грн. Таким чином, ПАТ «КРЕДОБАНК» підтримував значний обсяг запасу по нормативу Н1, а поточний розмір Н1 Банку вказує на той факт, що ймовірність невиконання Банком цього нормативу у 2018 році зводиться до нуля.

Станом на 01.07.2018р. норматив адекватності регулятивного капіталу Банку складав 15,86%, що на 5,86 п.п. більше ніж граничне значення, встановлене НБУ, та на 0,58 п.п. менше ніж середнє значення Н2 по банківській системі. Станом на 03.09.2018 норматив адекватності регулятивного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» становив 15,48%, при середньому показнику по банківській системі в 16,15%. Агентство дає позитивну оцінку консервативній політиці Банку щодо управління регулятивним капіталом.

Таблиця 2

Основні нормативи ПАТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %, п.п.

Показник

Нормативне значення

01.07.2018

01.01.2018

по системі

банк

по системі

банк

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

-

1 598 791

-

1 410 537

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

16,44%

15,86%

16,10%

15,27%

Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

>20%

56,61%

25,05%

55,55%

29,30%

Норматив поточної ліквідності (Н5)

>40%

104,21%

45,06%

108,08%

47,62%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

94,82%

67,70%

98,37%

68,90%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

20,02%

4,28%

20,29%

5,38%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

155,56%

0,00%

208,31%

0,00%

3. Нормативи ліквідності ПАТ «КРЕДОБАНК» за період з 01.01.2018 по 01.07.2018 показали наступні зміни:

  • норматив миттєвої ліквідності (Н4) зменшився з 29,30% до 25,05%;

  • норматив поточної ліквідності (Н5) зменшився з 47,69% до 45,06%;

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) скоротився з 68,9% до 67,7%.

Незважаючи на деяке зниження нормативів ліквідності, Банк підтримував хороший запас по цих нормативах, які перевищували граничні значення, встановлені НБУ.

Крім того, слід відмітити, що ПАТ «КРЕДОБАНК» на 03.09.2018 року також суворо дотримувався нормативів ліквідності Н4, Н5 та Н6. Станом на 03.09.2018 року норматив миттєвої ліквідності становив 36,26% норматив поточної ліквідності – 47,52%, а норматив короткострокової ліквідності – 67,85%.

4. Аналізуючи дані про доходи Банку (табл. 3), можна зробити висновок, що ПАТ «КРЕДОБАНК» збільшив всі статті ключових доходів. Так, за перше півріччя 2018 року в порівнянні з тим же періодом 2017 року процентний дохід Банку зріс на 17,13%, чистий процентний дохід – на 18,14%, комісійні доходи – на 22,97%.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат ПАТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %

Показник

За І півріччя 2018 року

За І півріччя 2017 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

844 355

720 892

123 463

17,13%

Чистий процентний дохід

604 265

511 465

92 799

18,14%

Комісійні доходи

263 503

214 278

49 226

22,97%

Процентні витрати

240 090

209 426

30 664

14,64%

Комісійні витрати

64 558

36 402

28 156

77,35%

Адміністративні та інші операційні витрати

498 597

397 393

101 204

25,47%

Прибуток / (збиток)

245 471

205 119

40 352

19,67%

Також Агентство звертає увагу, що ПАТ «КРЕДОБАНК» перше півріччя 2018 року закінчив із прибутком 245,471 млн. грн, що на 19,67% перевищує чистий прибуток за той же період 2017 року.

Таким чином, незважаючи на кризові явища в банківській системі України в 2015-2017 роках, ПАТ «КРЕДОБАНК» за перше півріччя 2018 року на 19,67% збільшив обсяг чистого прибутку, на 18,14% збільшив чистий процентний дохід, підтримував хороший запас за нормативами капіталу та ліквідності Банку. За наявності зовнішньої підтримки від PKO Bank Polski S.A. та на фоні відмінних результатів роботи Банку, наведені вище фактори підтверджують статус Банку із найвищим кредитним рейтингом за національною шкалою.

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Комментировать
Facebook ::

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина)

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина)

Контактное лицо: Снежана Петруненко
Телефон: +38 (044) 451-63-77
E-mail: [email protected]
Сайт:

Перейти к компании


Недавние релизы