Категорії
Графік

2022

0 2 11 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0

2021

2 7 4 6 1 6 8 2 9 2 9 4 2 1 0 7 1 1 4 0 0 2 8 1 10 0 1 8 2 0 1 0 0 0 6 1 0 3 5 6 10 4 2 2 1 1 0 1 1 0 0 4

2020

0 1 10 0 1 12 0 1 11 5 27 23 3 4 8 2 2 2 1 2 9 14 7 9 16 3 8 10 3 3 6 4 3 2 16 14 9 7 7 14 8 5 7 9 13 9 9 13 16 2 11 11

2019

9 11 6 16 15 12 14 19 15 11 12 12 13 11 14 12 5 6 18 18 20 15 11 12 12 8 7 19 10 14 4 4 1 6 0 2 13 11 6 0 18 15 18 0 1 3 0 12 1 0 0 0

2018

17 19 24 20 29 17 22 27 17 22 27 29 12 10 15 15 7 9 10 14 22 20 18 20 12 21 16 26 14 13 21 9 11 6 18 12 1 2 18 12 13 21 16 14 23 24 18 21 16 20 9 6

2017

5 20 59 115 97 94 89 82 121 86 142 146 139 148 124 101 91 65 76 127 130 115 93 64 67 24 18 22 25 22 23 20 26 11 16 7 16 29 15 20 21 22 32 16 32 32 30 23 34 37 19 21 6

2016

11 96 160 214 158 200 159 107 147 99 169 5 133 124 167 143 143 52 84 171 153 191 120 1 6 26 157 167 133 122 3 138 81 17 102 54 1 130 115 126 94 107 107 101 124 175 130 121 151 147 135 83

2015

20 67 121 127 108 109 10 40 151 126 227 198 214 187 154 157 152 123 171 112 190 225 170 185 197 190 118 173 178 170 157 179 71 121 195 167 143 142 184 158 162 180 85 103 135 231 215 168 180 176 176 95

2014

82 189 126 242 238 215 224 234 212 184 252 231 192 290 231 231 162 139 127 236 220 241 179 214 209 183 169 232 191 168 160 176 209 153 194 202 196 247 179 235 271 42 98 136 115 219 98 149 199 220 175 59

2013

174 202 234 228 259 233 236 267 226 285 288 284 179 324 298 317 158 85 153 313 164 157 104 246 199 294 275 192 222 218 222 247 258 224 240 255 292 261 295 154 240 254 259 195 293 249 291 266 278 272 231 48

2012

31 179 257 317 335 321 342 284 280 163 2 63 292 100 216 101 282 159 5 265 188 247 254 273 64 219 303 157 286 338 255 322 302 252 217 259 298 335 113 273 382 343 378 290 294 405 319 336 355 335 314 257 33

2011

1 74 36 91 16 317 48 265 18 78 248 47 23 10 16 271 170 92 140 145 272 200 203 129 150 177 240 224 210 225 140 153 188 163 217 277 196 235 297 264 232 3 168 343 203 257 321 231 282 345 246 150

2010

21 58 63 142 157 72 198 7 127 77 61 258 215 149 0 152 28 47 45 153 62 135 229 214 227 232 209 212 236 217 189 165 207 168 250 289 263 281 228 277 286 271 281 248 288 186 265 184 89 169 303 1

2009

23 83 94 147 136 200 210 224 207 177 222 217 193 237 225 184 162 96 177 206 251 217 151 200 204 178 215 119 12 121 160 192 189 165 204 152 188 198 174 206 199 134 148 137 104 23 143 160 90 197 75 72

2008

4 31 23 86 70 110 143 89 81 74 90 122 102 118 139 129 31 71 119 127 142 126 128 93 122 102 129 101 84 110 90 110 111 120 160 154 159 159 158 119 178 151 148 107 133 125 149 141 144 139 88 34

2007

1 1 30 69 62 68 51 53 28 110 129 159 131 119 109 150 37 81 143 98 109 130 161 164 104 117 142 82 82 132 107 141 118 94 90 76 110 102 98 106 98 121 113 94 108 100 71 108 129 96 1

[398] Оновлено рейтинг АТ «Мотор Банк»

21.08.2018 | Фінанси і банки, Україна

@page { margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: #000000; line-height: 120%; orphans: 2; widows: 2 } p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: ru-RU } p.cjk { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt } p.ctl { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: ar-SA } a:link { color: #0000ff }

21 серпня 2018 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ «МОТОР БАНК» (код ЄДРПОУ 35345213) за національною шкалою на рівні uaA+. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA+ характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «МОТОР БАНК» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за перше півріччя 2018 року:

1. В травні поточного року АТ «Мотор-Банк» розпочав випуск платіжних карток Visa, які оснащені технологією безконтактних платежів payWave. Картка Visa Gold payWave дозволяє здійснювати платежі одним рухом у всіх торгових точках, обладнаних безконтактними зчитувальними пристроями.

Згідно звітності за перше півріччя 2018 року, в структурі балансу Банку найбільші частки продовжують займати «зобов’язання» та «кошти клієнтів» АТ «МОТОР БАНК». В період з 01.01.2018г. по 01.07.2018г. кошти юридичних та фізичних осіб виросли з 1,049 млрд. грн. до 1,434 млрд. грн., або на 35,37%. Ключові балансові показники Банку за підсумками перших шести місяців 2018 року продемонстрували такі темпи змін:

  • активи збільшились на 29,4%;

  • обсяг кредитів та заборгованості клієнтів знизився на 17,44%;

  • зобов'язання збільшились на 35,3%;

  • власний капітал збільшився на 6,67%.

Таблиця 1

Основні балансові показники АТ «МОТОР БАНК», тис. грн., %

Показник

01.07.2018

01.01.2018

Темп приросту, %

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Кошти банків

0

0,00%

0

0,00%

-

Кошти юридичних та фізичних осіб

1 419 825

82,20%

1 048 824

78,57%

35,37%

Зобов'язання всього:

1 434 181

83,03%

1 060 014

79,41%

35,30%

Статутний капітал банку

200 000

11,58%

200 000

14,98%

0,00%

Власний капітал банку:

293 149

16,97%

274 813

20,59%

6,67%

Готівкові кошти та їх еквіваленти

179 862

10,41%

63 908

4,79%

181,44%

Кредити та заборгованість банків

352 942

20,43%

98 470

7,38%

258,43%

Кредити та заборгованість клієнтів

546 253

31,62%

661 637

49,57%

-17,44%

Основні засоби та нематеріальні активи

51 890

3,00%

39 438

2,95%

31,57%

Інші активи

23743

1,37%

25449

1,91%

-6,70%

Активи всього:

1 727 330

100,00%

1 334 827

100,00%

29,40%

Агентство також звертає увагу на зміни в структурі активів Банку за перше півріччя 2018 року:

  • частка кредитів та заборгованості клієнтів Банку зменшилась на 17,95 п.п. до 31,62%;

  • частка кредитів та заборгованості банків зросла до 20,43%;

  • частка грошових коштів та еквівалентів збільшилась на 5,62 п.п. до 10,41%.

Агентство вважає, що виявлені тенденції позитивно впливають на діяльність АТ «МОТОР БАНК».

2. Регулятивний капітал АТ «МОТОР БАНК» (Н1) станом на 01.07.2018р. в порівнянні з 01.01.2018р. знизився на 4,68% до 284,589 млн. грн., та перевищує граничний показник, встановлений НБУ в липні 2017 року в розмірі 200 млн. грн. За той же період норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) скоротився з 79,07% до 59,21%, або на 19,86 п.п. Незважаючи на зниження, Банк підтримував високий запас Н2, який був вище нормативного значення та середнього показника по банківській системі. Високий рівень забезпеченості Банку регулятивним капіталом позитивно впливає на його кредитний рейтинг. Станом на 01.08.2018 Н1 Банку складав 263,743 млн. грн., а Н2 – 52,86%.

Таблиця 2

Основні нормативи АТ «МОТОР БАНК», тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.07.2018

01.01.2018

по системі

банк

по системі

банк

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

-

284 589

-

298 565

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

16,44%

59,21%

16,10%

79,07%

Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

>20%

56,61%

181,22%

55,55%

118,98%

Норматив поточної ліквідності (Н5)

>40%

104,21%

97,76%

108,08%

82,16%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

94,82%

112,73%

98,37%

114,92%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

20,02%

10,84%

20,29%

10,79%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

155,56%

32,03%

208,31%

33,83%

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає данні за найближчий робочий день.

Нормативи ліквідності АТ «МОТОР БАНК» станом на 01.07.2018 в порівнянні з 01.01.2018 зазнали наступних змін:

  • норматив миттєвої ліквідності (Н4) збільшився на 62,24 п.п. і склав 181,22%;

  • норматив поточної ліквідності (Н5) виріс на 15,6 п.п. до 97,76%;

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) зменшився на 2,19 п.п. до 112,73%.

Таким чином, динаміка нормативів ліквідності Банку за підсумками шести місяців 2018 року була різноспрямованою. Тим не менше, станом на кінець другого кварталу 2018 року всі три нормативи ліквідності АТ «МОТОР БАНК» (Н4, Н5 та Н6) демонстрували високі значення у порівнянні як з граничними значеннями нормативів, які встановлено НБУ, так і з середніми значеннями по банківській системі. Станом на 01.08.2018 р. Н4 Банку складав 179,46%, Н5 – 110,09%, Н6 – 110,69%. Всі нормативи ліквідності перевищували граничні значення нормативів, встановлені НБУ. Станом на 01.08.2018 Банк був дуже добре забезпечений ліквідністю.

3. За підсумками першого півріччя 2018 року прибуток АТ «МОТОР БАНК» склав 18,336 млн. грн., за перший квартал 2018 року – 7,213 млн. грн., за 12 місяців 2017 року прибуток Банку склав 1,737 млн. грн., за 9 місяців 2017 року прибуток склав 2,559 млн. грн., за перше півріччя 2017 року збиток Банку склав 3,401 млн. грн., за перший квартал 2017 року збиток становив 4,196 млн. грн. Агентство звертає увагу, що з другої половини 2017 року АТ «МОТОР БАНК» демонструє прибуткову діяльність, що заслуговує позитивної оцінки.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат АТ «МОТОР БАНК», тис. грн., %

Показник

За І півріччя 2018 року

За І півріччя 2017 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

71 560

26 373

45 187

171,34%

Чистий процентний дохід

35 768

14 085

21 683

153,94%

Комісійні доходи

20 285

12 259

8 026

65,47%

Процентні витрати

35 792

12 288

23 504

191,28%

Комісійні витрати

3 456

6 440

-2 984

-46,34%

Адміністративні та інші операційні витрати

34 284

29 065

5 219

17,96%

Прибуток / (збиток)

18 336

-3 400

21 736

-

Згідно з таблицею 3, Банк продемонстрував зростаючий тренд по всім статтям доходів. Так, процентні доходи збільшились у 2,71 рази до 71,56 млн. грн., комісійні доходи – на 65,47% до 20,285 млн. грн., а чистий процентний дохід виріс у 2,54 рази до 35,768 млн. грн. Незважаючи на збільшення адміністративних та інших операційних витрат, Банк продемонстрував прибуткову діяльність.

Таким чином, пропонуючи нові продукти, Банк розширює свою діяльність та збільшує присутність на українському ринку банківських послуг. За підсумками першого півріччя 2018 року Банк забезпечив високий запас регулятивного капіталу та нормативу адекватності регулятивного капіталу, нормативів ліквідності, а також високі показники дохідності. Відповідні фактори дозволяють Агентству оновити рейтинг АТ «МОТОР БАНК».

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Коментувати
Facebook ::

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина)

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина)

Контактна особа: Снежана Петруненко
Телефон: +38 (044) 451-63-77
E-mail: [email protected]
Сайт:

До компанії


Найновіші релізи