Категорії
Графік

2022

0 2 11 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0

2021

2 7 4 6 1 6 8 2 9 2 9 4 2 1 0 7 1 1 4 0 0 2 8 1 10 0 1 8 2 0 1 0 0 0 6 1 0 3 5 6 10 4 2 2 1 1 0 1 1 0 0 4

2020

0 1 10 0 1 12 0 1 11 5 27 23 3 4 8 2 2 2 1 2 9 14 7 9 16 3 8 10 3 3 6 4 3 2 16 14 9 7 7 14 8 5 7 9 13 9 9 13 16 2 11 11

2019

9 11 6 16 15 12 14 19 15 11 12 12 13 11 14 12 5 6 18 18 20 15 11 12 12 8 7 19 10 14 4 4 1 6 0 2 13 11 6 0 18 15 18 0 1 3 0 12 1 0 0 0

2018

17 19 24 20 29 17 22 27 17 22 27 29 12 10 15 15 7 9 10 14 22 20 18 20 12 21 16 26 14 13 21 9 11 6 18 12 1 2 18 12 13 21 16 14 23 24 18 21 16 20 9 6

2017

5 20 59 115 97 94 89 82 121 86 142 146 139 148 124 101 91 65 76 127 130 115 93 64 67 24 18 22 25 22 23 20 26 11 16 7 16 29 15 20 21 22 32 16 32 32 30 23 34 37 19 21 6

2016

11 96 160 214 158 200 159 107 147 99 169 5 133 124 167 143 143 52 84 171 153 191 120 1 6 26 157 167 133 122 3 138 81 17 102 54 1 130 115 126 94 107 107 101 124 175 130 121 151 147 135 83

2015

20 67 121 127 108 109 10 40 151 126 227 198 214 187 154 157 152 123 171 112 190 225 170 185 197 190 118 173 178 170 157 179 71 121 195 167 143 142 184 158 162 180 85 103 135 231 215 168 180 176 176 95

2014

82 189 126 242 238 215 224 234 212 184 252 231 192 290 231 231 162 139 127 236 220 241 179 214 209 183 169 232 191 168 160 176 209 153 194 202 196 247 179 235 271 42 98 136 115 219 98 149 199 220 175 59

2013

174 202 234 228 259 233 236 267 226 285 288 284 179 324 298 317 158 85 153 313 164 157 104 246 199 294 275 192 222 218 222 247 258 224 240 255 292 261 295 154 240 254 259 195 293 249 291 266 278 272 231 48

2012

31 179 257 317 335 321 342 284 280 163 2 63 292 100 216 101 282 159 5 265 188 247 254 273 64 219 303 157 286 338 255 322 302 252 217 259 298 335 113 273 382 343 378 290 294 405 319 336 355 335 314 257 33

2011

1 74 36 91 16 317 48 265 18 78 248 47 23 10 16 271 170 92 140 145 272 200 203 129 150 177 240 224 210 225 140 153 188 163 217 277 196 235 297 264 232 3 168 343 203 257 321 231 282 345 246 150

2010

21 58 63 142 157 72 198 7 127 77 61 258 215 149 0 152 28 47 45 153 62 135 229 214 227 232 209 212 236 217 189 165 207 168 250 289 263 281 228 277 286 271 281 248 288 186 265 184 89 169 303 1

2009

23 83 94 147 136 200 210 224 207 177 222 217 193 237 225 184 162 96 177 206 251 217 151 200 204 178 215 119 12 121 160 192 189 165 204 152 188 198 174 206 199 134 148 137 104 23 143 160 90 197 75 72

2008

4 31 23 86 70 110 143 89 81 74 90 122 102 118 139 129 31 71 119 127 142 126 128 93 122 102 129 101 84 110 90 110 111 120 160 154 159 159 158 119 178 151 148 107 133 125 149 141 144 139 88 34

2007

1 1 30 69 62 68 51 53 28 110 129 159 131 119 109 150 37 81 143 98 109 130 161 164 104 117 142 82 82 132 107 141 118 94 90 76 110 102 98 106 98 121 113 94 108 100 71 108 129 96 1

[88] Підтверджено рейтинг ПАТ "РВС БАНК"

06.11.2017 | Фінанси і банки, Україна

@page { margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: #000000; line-height: 120%; orphans: 2; widows: 2 } p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: ru-RU } p.cjk { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt } p.ctl { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: ar-SA } a:link { color: #0000ff }

6 листопада 2017 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" оновлено довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «РВС БАНК» (код ЄДРПОУ 35345213) за національною шкалою на рівні uaA з позитивним прогнозом. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Рішення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ «РВС БАНК» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за 9 місяців 2017 року:

1. Згідно зі звітністю РВС БАНК за 9 місяців 2017 року в порівнянні з тим же періодом 2016 року в структурі статті балансу «кошти клієнтів» кошти юридичних та фізичних осіб збільшились на 59,22%: з 68,92 млн. грн. до 109,731 млн. грн. Крім того, з’явились кошти банків в розмірі 5,004 млн. грн. Ключові балансові показники Банку за підсумками перших трьох кварталів 2017 року продемонстрували такі темпи приросту:

  • Активи виросли на 7,23% до 361,872 млн. грн.;

  • Обсяг кредитів та заборгованості клієнтів збільшився на 85,86% до 23,344 млн. грн.;

  • Зобов’язання виросли на 54,68%;

  • Власний капітал зменшився на 9,76% до 224,210 млн. грн.

Таблиця 1

Основні балансові показники ПАТ "РВС БАНК", тис. грн., %

Показник

01.10.2017

01.01.2017

Темп приросту, %

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Кошти банків

5 004

1,38%

0

0,00%

-

Кошти юридичних і фізичних осіб

109 731

30,32%

68 920

20,42%

59,22%

Зобов'язання всього:

137 662

38,04%

88 996

26,37%

54,68%

Статутний капітал банку

300 039

82,91%

300 039

88,91%

0,00%

Власний капітал банку:

224 210

61,96%

248 468

73,63%

-9,76%

Готівкові кошти та їх еквіваленти

79 441

21,95%

88 543

26,24%

-10,28%

Кредити та заборгованість клієнтів

23 344

6,45%

12 560

3,72%

85,86%

Основні засоби та нематеріальні активи

3 587

0,99%

1 578

0,47%

127,26%

Інші фінансові активи

10 839

3,00%

86

0,03%

12503,49%

Активи всього:

361 872

100%

337 464

100,00%

7,23%

Агентство звертає увагу на зміни в структурі активів Банку за 9 місяців 2017 року:

  • частка кредитів та заборгованості клієнтів Банку зросла з 3,72% до 6,45%, або на 2,73 п.п. (з 12,56 млн. грн. до 23,344 млн. грн.);

  • частка грошових коштів та еквівалентів скоротилась на 4,29 п.п. до 21,95%.

На думку Агентства, такі зміни в структурі активів ПАТ «РВС БАНК» позитивно впливають на діяльність Банку. ПАТ «РВС БАНК» продовжує нарощувати об’єми бізнесу, завдяки чому збільшує свою присутність на кредитному ринку.

2. Регулятивний капітал ПАТ «РВС БАНК» (Н1) за 9 місяців 2017 року зменшився на 11,73% до 212,174 млн. грн., та перевищує граничний показник, встановлений НБУ. За той же період норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) зменшився з 84,31% до 43,42%, або на 40,89 п.п. Незважаючи на дане скорочення, Банк підтримував високий запас Н2, який був в рази вище нормативного значення та середнього показника по банківській системі. Високий рівень забезпеченості Банку регулятивним капіталом позитивно вливає на його кредитний рейтинг. Станом на 01.11.2017 Н1 Банку складав 210,899 млн. грн., а Н2 – 41,87%.

Таблиця 2

Основні нормативи ПАТ "РВС БАНК", тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.10.2017

01.01.2017

по системі

банк

по системі

банк

Регулятивний капітал (Н1)

>120 млн.

-

212 174

-

240 365

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

15,27%

43,42%

12,69%

84,31%

Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

>20%

53,24%

73,91%

60,79%

130,48%

Норматив поточної ліквідності (Н5)

>40%

105,55%

76,50%

102,1%

130,60%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

20,49%

9,47%

21,48%

14,09%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

233,41%

0,00%

308,3%

14,09%

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає данні за найближчий робочий день

Нормативи ліквідності ПАТ «РВС БАНК» станом на 01.10.2017 в порівнянні з 01.01.2017 зазнали наступних змін:

  • норматив миттєвої ліквідності (Н4) зменшився на 56,57 п.п. і склав 73,91%;

  • норматив поточної ліквідності (Н5) скоротився на 54,1 п.п. – до 76,5%;

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) також зменшився і на початку жовтня 2017 року досягнув позначки 63,97%.

Таким чином, динаміка нормативів ліквідності Банку за підсумками перших трьох кварталів 2017 року показала тенденцію до зниження. Але станом на 01.11.2017 року всі три нормативи ліквідності ПАТ «РВС БАНК» (Н4, Н5 та Н6) демонстрували високі значення у порівнянні з граничними значеннями нормативів, які встановлено НБУ. Станом на 01.11.2017 р. Н4 Банку складав 84,55%, Н5 – 89,83%, Н6 – 61,53%.

3. За підсумками перших дев’яти місяців 2017 року Банк зазнав збиток у розмірі 24,258 млн. грн. Але Агентство звертає увагу, що розмір збитку, отриманий за перші три квартали 2017 року, в 2,57 разів менший, ніж збиток за дев’ять місяців 2016 року. Враховуючи такі темпи скорочення розміру збитку, на думку РА «Стандарт-Рейтинг», Банк може вийти на прибуткову діяльність в наступних звітних періодах 2017 року.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат ПАТ "РВС БАНК", тис. грн., %

Показник

За 9 місяців 2017 року

За 9 місяців 2016 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

7 612

6 942

670

9,65%

Чистий процентний дохід

6 164

6 389

-225

-3,52%

Комісійні доходи

19 842

45

19 797

43993,33%

Результат від операцій із іноземною валютою

568

19

549

2889,47%

Процентні витрати

1 448

553

895

161,84%

Комісійні витрати

809

5

804

16080,00%

Адміністративні та інші операційні витрати

48 844

275 921

-227 077

-82,30%

Прибуток / (збиток)

-24 258

-62 393

38 135

-

За перші три квартали 2017 року в порівнянні з тим же періодом 2016 року виросли процентні та комісійні доходи Банку, а також результат від операцій з іноземною валютою. Таким чином, процентні доходи становили 7,612 млн. грн., комісійні доходи – 19,842 млн. грн., результат від операцій з іноземною валютою – 0,568 млн. грн., чистий процентний дохід – 6,164 млн. грн. Адміністративні витрати знизились в 5,65 разів: з 275,921 млн. грн. до 48,844 млн. грн.

Банк продовжував активно розвивати свій бізнес. В серпні 2017 року ПАТ «РВС БАНК» почав емісію платіжних карт Національної платіжної системи «ПРОСТІР» з чіпом міжнародного стандарту EMV CPA. Співробітниками УКРКАРТ і НБУ в короткі строки була проведена сертифікація чіпованих карт НПС «ПРОСТІР», ініційована Банком.

Таким чином, згідно з даними фінансової звітності ПАТ «РВС БАНК», Банк забезпечив високий запас регулятивного капіталу, нормативів ліквідності, продовжує нарощувати об’єми бізнесу, а також забезпечив приріст процентних, комісійних доходів та результату від операцій з іноземною валютою. Відповідні фактори дозволяють Агентству підтвердити рейтинг ПАТ «РВС БАНК».

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Коментувати
Facebook ::

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина)

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина)

Контактна особа: Снежана Петруненко
Телефон: +38 (044) 451-63-77
E-mail: [email protected]
Сайт:

До компанії


Найновіші релізи