Категорії
Графік

2022

0 2

2021

2 7 4 6 1 6 8 2 9 2 9 4 2 1 0 7 1 1 4 0 0 2 8 1 10 0 1 8 2 0 1 0 0 0 6 1 0 3 5 6 10 4 2 2 1 1 0 1 1 0 0 4

2020

0 1 10 0 1 12 0 1 11 5 27 23 3 4 8 2 2 2 1 2 9 14 7 9 16 3 8 10 3 3 6 4 3 2 16 14 9 7 7 14 8 5 7 9 13 9 9 13 16 2 11 11

2019

9 11 6 16 15 12 14 19 15 11 12 12 13 11 14 12 5 6 18 18 20 15 11 12 12 8 7 19 10 14 4 4 1 6 0 2 13 11 6 0 18 15 18 0 1 3 0 12 1 0 0 0

2018

17 19 24 20 29 17 22 27 17 22 27 29 12 10 15 15 7 9 10 14 22 20 18 20 12 21 16 26 14 13 21 9 11 6 18 12 1 2 18 12 13 21 16 14 23 24 18 21 16 20 9 6

2017

5 20 59 115 97 94 89 82 121 86 142 146 139 148 124 101 91 65 76 127 130 115 93 64 67 24 18 22 25 22 23 20 26 11 16 7 16 29 15 20 21 22 32 16 32 32 30 23 34 37 19 21 6

2016

11 96 160 214 158 200 159 107 147 99 169 5 133 124 167 143 143 52 84 171 153 191 120 1 6 26 157 167 133 122 3 138 81 17 102 54 1 130 115 126 94 107 107 101 124 175 130 121 151 147 135 83

2015

20 67 121 127 108 109 10 40 151 126 227 198 214 187 154 157 152 123 171 112 190 225 170 185 197 190 118 173 178 170 157 179 71 121 195 167 143 142 184 158 162 180 85 103 135 231 215 168 180 176 176 95

2014

82 189 126 242 238 215 224 234 212 184 252 231 192 290 231 231 162 139 127 236 220 241 179 214 209 183 169 232 191 168 160 176 209 153 194 202 196 247 179 235 271 42 98 136 115 219 98 149 199 220 175 59

2013

174 202 234 228 259 233 236 267 226 285 288 284 179 324 298 317 158 85 153 313 164 157 104 246 199 294 275 192 222 218 222 247 258 224 240 255 292 261 295 154 240 254 259 195 293 249 291 266 278 272 231 48

2012

31 179 257 317 335 321 342 284 280 163 2 63 292 100 216 101 282 159 5 265 188 247 254 273 64 219 303 157 286 338 255 322 302 252 217 259 298 335 113 273 382 343 378 290 294 405 319 336 355 335 314 257 33

2011

1 74 36 91 16 317 48 265 18 78 248 47 23 10 16 271 170 92 140 145 272 200 203 129 150 177 240 224 210 225 140 153 188 163 217 277 196 235 297 264 232 3 168 343 203 257 321 231 282 345 246 150

2010

21 58 63 142 157 72 198 7 127 77 61 258 215 149 0 152 28 47 45 153 62 135 229 214 227 232 209 212 236 217 189 165 207 168 250 289 263 281 228 277 286 271 281 248 288 186 265 184 89 169 303 1

2009

23 83 94 147 136 200 210 224 207 177 222 217 193 237 225 184 162 96 177 206 251 217 151 200 204 178 215 119 12 121 160 192 189 165 204 152 188 198 174 206 199 134 148 137 104 23 143 160 90 197 75 72

2008

4 31 23 86 70 110 143 89 81 74 90 122 102 118 139 129 31 71 119 127 142 126 128 93 122 102 129 101 84 110 90 110 111 120 160 154 159 159 158 119 178 151 148 107 133 125 149 141 144 139 88 34

2007

1 1 30 69 62 68 51 53 28 110 129 159 131 119 109 150 37 81 143 98 109 130 161 164 104 117 142 82 82 132 107 141 118 94 90 76 110 102 98 106 98 121 113 94 108 100 71 108 129 96 1

[127] Довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «ПРИВАТБАНК» підтверджено на рівні uaAA

11.10.2017 | Фінанси і банки, Україна

@page { margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: #000000; line-height: 120%; orphans: 2; widows: 2 } p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: ru-RU } p.cjk { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt } p.ctl { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: ar-SA } a:link { color: #0000ff }

11 жовтня 2017 року на засіданні рейтингового комітету РА "Стандарт-Рейтинг" було прийняте рішення про оновлення рейтингів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570) за національною шкалою:

  • Довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ КБ«ПРИВАТБАНК» за національною шкалою на рівні uaAA. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

  • Короткостроковий кредитний рейтинг ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за національною шкалою Агентства на рівні uaK1.

  • Рейтинг депозитів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» підтверджено на рівні ua.1 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг».

Рішення про оновлення рейтингів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за перше півріччя 2017 року, а також даних статистичної звітності Банку за січень-серпень 2017 року, яка надана Банком за окремим запитом Агентства.

Балансові показники

Процес націоналізації Банку та ревізії його звітності відобразився на ключових балансових показниках Банку наступним чином:

1. На 31.12.2016 р. Банк мав від’ємний власний капітал у сумі -882 млн. грн. Агентство вважає цей показник технічним через наявність значної підтримки від акціонера Банку – Держави Україна, але від’ємний власний капітал Банку вказує на те, в якому стані він знаходився під час націоналізації. Станом на 30.06.2017 власний капітал Банку становив 10,726 млрд. грн. Збільшення власного капіталу заслуговує на позитивну оцінку;

Таблиця 1

Основні балансові показники ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», млн. грн., %, п.п.

Показники

30.06.2017

31.12.2016

Темп зростання, %

млн. грн.

%

млн. грн.

%

Заборгованість перед НБУ

12912

5,64%

18047

8,80%

-28,45%

Заборгованість перед банками та фінансовими організаціями

2344

1,02%

2667

1,30%

-12,11%

Кошти клієнтів

198952

86,92%

181133

88,28%

9,84%

Зобов'язання всього

218153

95,31%

206065

100,43%

5,87%

Акціонерний капітал банку

167495

73,18%

50695

24,71%

230,40%

Власний капітал банку

10726

4,69%

-882

-0,43%

-

Готівкові кошти та їх еквіваленти та обов’язкові резерви

38560

16,85%

30159

14,70%

27,86%

Заборгованість банків

1948

0,85%

2410

1,17%

-19,17%

Кредити та аванси клієнтів

44170

19,30%

43583

21,24%

1,35%

Вбудовані похідні фінансові активи

29847

13,04%

27044

13,18%

10,36%

Інвестиційні цінні папери у портфелі банку на продаж

67494

29,49%

64409

31,39%

4,79%

Інвестиційні цінні папери у портфелі банку на погашення

10207

4,46%

0

0,00%

-

Приміщення, вдосконалення орендованого майна, обладнання та нематеріальні активи

3766

1,65%

3956

1,93%

-4,80%

Інші фінансові активи

251

0,11%

229

0,11%

9,61%

Інші активи

9070

3,96%

9585

4,67%

-5,37%

Майно що перейшло до банку як заставодержателя

21635

9,45%

21836

10,64%

-0,92%

Активи всього

228879

100,00%

205183

100,00%

11,55%

Джерело: Окрема фінансова звітність та звіт незалежного аудитора ПАТ КБ «ПриватБанк»

2. Кредити та аванси клієнтів Банку за 2016 рік впали на 76,98% до 43,583 млрд. грн., що пов’язано зі значним доформуванням Банком резервів. Агентство нагадує, що значна частина негативно класифікованих кредитів була заміщена цінними паперами у портфелі Банку на продаж у сумі 64,409 млрд. грн. За перше півріччя 2017 року кредити та аванси клієнтів Банку зросли на 1,35% до 44,170 млрд. грн. Збільшення кредитної активності Банку також заслуговує на позитивну оцінку, оскільки у майбутньому може позитивно впливати на його доходи.

3. Заборгованість перед НБУ за перше півріччя знизилась на 28,45%, до 12,912 млрд. грн. Зі звітності Банку за 30 червня 2017 року, яка була опублікована на сайті НБУ, випливає, що Банк прострочив повернення рефінансування НБУ. На думку Агентства, цю інформацію слід класифікувати як технічні дії Банку, спрямовані на зменшення юридичних ризиків, оскільки за виданим НБУ рефінансуванням є гарантії (зобов’язання) щодо погашення від попередніх акціонерів Банку.

Нормативи

Норматив регулятивного капіталу ПАТ «ПРИВАТБАНК» станом на 29.08.2017р. склав 19,759 млрд. грн. при граничному значенні, встановленому НБУ, у розмірі 200 млн. грн. Поточний розмір Н1 Банку вказує на той факт, що ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» повністю виконує нові вимоги НБУ до Н1, та має дуже великий запас по цьому нормативу.

Станом на 01.01.2017р. норматив адекватності регулятивного капіталу Банку складав 2,10%, але згодом Банк було докапіталізовано і на 01.03.2017 року Н2 Банку складав вже 10,43%. В цілому, протягом періоду аналізу динаміка Н2 Банку була нестабільною і, як прогнозувалось, рівень забезпеченості Банку регулятивним капіталом залежав від зовнішньої підтримки акціонера Банку – держави Україна. Акціонер своєчасно надавав капітал ПАТ «ПРИВАТБАНК», не допускаючи дефіциту капіталу протягом тривалого часу. За перші 8 місяців 2017 року Н2 Банку коливався у межах, які дозволені НБУ, але нижче встановленого нормативу. На початок вересня 2017 року Н2 Банку перевищував 17%, що було на 8 п.п. вище граничного значення, встановленого НБУ, і більше ніж на 2,0 п.п. перевищувало середнє значення Н2 по банківській системі. Отже, на початок вересня 2017 року ПАТ «ПРИВАТБАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом.

Нормативи ліквідності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за період з 01.01.2017 по 01.07.2017 продемонстрували таку динаміку:

  • норматив миттєвої ліквідності (Н4) зменшився з 63,52% до 59,25%;

  • норматив поточної ліквідності (Н5) збільшився з 146,13% до 161,32%;

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) збільшився з 76,07% до 90,65%.

Таблиця 2

Основні нормативи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», млн. грн., %, п.п.

Показник

Нормативне значення

01.07.2017

01.01.2017

по системі

банк

по системі

банк

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

12,42%

3,38%

12,69%

1,55%

Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

>20%

58,59%

59,25%

60,79%

63,52%

Норматив поточної ліквідності (Н5)

>40%

106,61%

161,32%

102,14%

146,13%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

94,95%

90,65%

92,09%

76,07%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

20,64%

54,04%

21,48%

142,17%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

293,88%

479,18%

308,27%

1251,39%

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає данні за найближчий робочий день у звітному місяці

Джерело: данні НБУ та статистичної звітності Банку

Таким чином, Банк підтримував дуже хороший запас нормативів ліквідності. Нормативи Н4 та Н5 Банку на 01.07.2017 р. перевищували не тільки граничні значення, встановлені НБУ, але й середні значення цих нормативів по банківській системі України. У вересень 2017 року ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» увійшов із нормативами Н4 – 42,2%, Н5 – 168,79%, Н6 – 98,43%, при цьому, Н5 та Н6 Банку навіть перевищували середнє значення відповідних нормативів по банківській системі.

Доходи та видатки

За перше півріччя 2017 року ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» отримав збиток у сумі 2,908 млрд. грн. Збиткова робота Банку відноситься до негативного фактору, але розмір збитку був невисоким і не міг вплинути на стабільність роботи Банку за умови наявності підтримки від акціонеру.

До позитивних тенденцій слід віднести: збільшення нарахованого чистого процентного доходу Банку, зростання доходів за виплатами і комісійними, а також збільшення чистого комісійного доходу (табл. 3).

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», млн. грн., %

Показник

І півріччя 2017 р.

І півріччя 2016 р.

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

12584

16468

-3884

-23,59%

Процентні видатки

(9871)

(15004)

-5133

-34,21%

Чистий процентний дохід

2713

1464

1249

85,31%

Чистий процентний дохід після вирахування резерву на знецінення кредитів та авансів клієнтам

(3805)

2180

-5985

-

Доходи за виплатами та комісійними

5690

4394

1296

29,49%

Видатки за виплатами та комісійними

(1347)

(1000)

-347

34,70%

Чистий комісійний дохід

4343

3394

949

27,96%

Результат від вбудованих похідних фінансових інструментів

(1086)

(986)

-100

-

Результат від операцій із іноземною валютою

1254

7

1247

-

Результат від переоцінки іноземної валюти

1370

(417)

1787

-

Інші операційні доходи

141

803

-662

-82,44%

Адміністративні та інші операційні витрати

(5107)

(4375)

-732

-

Чистий прибуток (збиток) за рік

(2908)

531

-3439

-647,65%

Джерело: Окрема фінансова звітність ПАТ КБ «ПриватБанк»

Додатково слід враховувати, що збиткова діяльність Банку є прогнозованою, а збиток вдавалось частково зменшувати за рахунок переоцінки ОВДП на балансі Банку. Втім, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» закінчив перше півріччя 2017 року краще ніж очікувало Агентство, а розмір отриманого збитку не є суттєвим.

Інші фактори

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» через масштаби своєї діяльності продовжує залишатись стратегічним інтересом Держави Україна. Участь держави у капіталі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» забезпечує основу для стабільного функціонування банківської системи. Стратегічну роль ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» для держави підтверджують факти докапіталізації Банку на 107 млрд. грн. у грудні 2016 року, на 9,8 млрд. грн. - у лютому 2017 року і на 22,5 млрд. грн. - влітку 2017 року. Після націоналізації ключовий акціонер Банку довів свою спроможність докапіталізовувати Банк у необхідних обсягах на практиці, чим підтвердив свій високий рівень зовнішньої підтримки.

Аналіз судових спорів, які тривають навколо процедури націоналізації ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», показав, що у більшості випадків основні претензії позивачів стосуються процедури націоналізації та визнання кола пов'язаних осіб. Як і раніше, Агентство допускає, що частина судових спорів може створити додаткове навантаження на зобов'язання Банку, але Банк має достатньо ліквідних коштів та гарантовану підтверджену на практиці підтримку від акціонера для того, щоб вказані ризики не впливали на його довгостроковий кредитний рейтинг.

Додатково Агентство нагадує, що довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за національною шкалою було присвоєно 29 грудня 2016 року, вже після націоналізації. Агентство вважає, що процес націоналізації пройшов із мінімумом втрат для його клієнтів. Агентство допускає наявність судових спорів з боку тих кредиторів Банку, які потрапили під нормативне визначення "пов'язанні особи", але факт наявності таких спорів не несе прямого впливу на кредитний ризик Банку.

Таким чином, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» дуже добре забезпечений ліквідністю, мав високий рівень зовнішньої підтримки від акціонера в особі Держави. Також ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» дуже добре забезпечений регулятивним капіталом.

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Коментувати
Facebook ::

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина)

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина)

Контактна особа: Снежана Петруненко
Телефон: +38 (044) 451-63-77
E-mail: [email protected]
Сайт:

До компанії


Найновіші релізи