Категорії
Графік

2022

0 2

2021

2 7 4 6 1 6 8 2 9 2 9 4 2 1 0 7 1 1 4 0 0 2 8 1 10 0 1 8 2 0 1 0 0 0 6 1 0 3 5 6 10 4 2 2 1 1 0 1 1 0 0 4

2020

0 1 10 0 1 12 0 1 11 5 27 23 3 4 8 2 2 2 1 2 9 14 7 9 16 3 8 10 3 3 6 4 3 2 16 14 9 7 7 14 8 5 7 9 13 9 9 13 16 2 11 11

2019

9 11 6 16 15 12 14 19 15 11 12 12 13 11 14 12 5 6 18 18 20 15 11 12 12 8 7 19 10 14 4 4 1 6 0 2 13 11 6 0 18 15 18 0 1 3 0 12 1 0 0 0

2018

17 19 24 20 29 17 22 27 17 22 27 29 12 10 15 15 7 9 10 14 22 20 18 20 12 21 16 26 14 13 21 9 11 6 18 12 1 2 18 12 13 21 16 14 23 24 18 21 16 20 9 6

2017

5 20 59 115 97 94 89 82 121 86 142 146 139 148 124 101 91 65 76 127 130 115 93 64 67 24 18 22 25 22 23 20 26 11 16 7 16 29 15 20 21 22 32 16 32 32 30 23 34 37 19 21 6

2016

11 96 160 214 158 200 159 107 147 99 169 5 133 124 167 143 143 52 84 171 153 191 120 1 6 26 157 167 133 122 3 138 81 17 102 54 1 130 115 126 94 107 107 101 124 175 130 121 151 147 135 83

2015

20 67 121 127 108 109 10 40 151 126 227 198 214 187 154 157 152 123 171 112 190 225 170 185 197 190 118 173 178 170 157 179 71 121 195 167 143 142 184 158 162 180 85 103 135 231 215 168 180 176 176 95

2014

82 189 126 242 238 215 224 234 212 184 252 231 192 290 231 231 162 139 127 236 220 241 179 214 209 183 169 232 191 168 160 176 209 153 194 202 196 247 179 235 271 42 98 136 115 219 98 149 199 220 175 59

2013

174 202 234 228 259 233 236 267 226 285 288 284 179 324 298 317 158 85 153 313 164 157 104 246 199 294 275 192 222 218 222 247 258 224 240 255 292 261 295 154 240 254 259 195 293 249 291 266 278 272 231 48

2012

31 179 257 317 335 321 342 284 280 163 2 63 292 100 216 101 282 159 5 265 188 247 254 273 64 219 303 157 286 338 255 322 302 252 217 259 298 335 113 273 382 343 378 290 294 405 319 336 355 335 314 257 33

2011

1 74 36 91 16 317 48 265 18 78 248 47 23 10 16 271 170 92 140 145 272 200 203 129 150 177 240 224 210 225 140 153 188 163 217 277 196 235 297 264 232 3 168 343 203 257 321 231 282 345 246 150

2010

21 58 63 142 157 72 198 7 127 77 61 258 215 149 0 152 28 47 45 153 62 135 229 214 227 232 209 212 236 217 189 165 207 168 250 289 263 281 228 277 286 271 281 248 288 186 265 184 89 169 303 1

2009

23 83 94 147 136 200 210 224 207 177 222 217 193 237 225 184 162 96 177 206 251 217 151 200 204 178 215 119 12 121 160 192 189 165 204 152 188 198 174 206 199 134 148 137 104 23 143 160 90 197 75 72

2008

4 31 23 86 70 110 143 89 81 74 90 122 102 118 139 129 31 71 119 127 142 126 128 93 122 102 129 101 84 110 90 110 111 120 160 154 159 159 158 119 178 151 148 107 133 125 149 141 144 139 88 34

2007

1 1 30 69 62 68 51 53 28 110 129 159 131 119 109 150 37 81 143 98 109 130 161 164 104 117 142 82 82 132 107 141 118 94 90 76 110 102 98 106 98 121 113 94 108 100 71 108 129 96 1

[100] Підтверджено рейтинг АТ «Комерційний індустріальний банк»

11.10.2017 | Фінанси і банки, Україна

@page { margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: #000000; line-height: 120%; orphans: 2; widows: 2 } p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: ru-RU } p.cjk { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt } p.ctl { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: ar-SA } a:link { color: #0000ff }

11 жовтня 2017 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ «Комерційний індустріальний банк» (код ЄДРПОУ 21580639) за національною шкалою на рівні uaА, прогноз стабільний. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA
характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КІБ» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за перше півріччя 2017 року.

1. АТ «Комерційний Індустріальний Банк» продовжує розширювати та покращувати свої послуги. Так, в червні 2017 року Банк розпочав надання факторингового фінансування корпоративних клієнтів на взаємовигідних умовах.

Незважаючи на помітний приріст коштів юридичних та фізичних осіб, в структурі коштів клієнтів АТ «КІБ» на кінець першого півріччя 2017 року продовжують переважати кошти фізичних осіб. Кошти юридичних осіб зросли на 208,46%: з 43,454 млн. грн. до 134,039 млн. грн., а кошти фізичних осіб – на 60,89% до 185,187 млн. грн. Ключові балансові показники Банку протягом першого півріччя 2017 року продемонстрували наступні темпи росту:

  • активи зросли на 73,92%;

  • обсяг кредитів та заборгованості клієнтів виріс на 71,28%;

  • зобов'язання збільшились на 94,58%;

  • власний капітал зріс на 49,34%.

Таблиця 1

Основні балансові показники ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК», тис. грн., %

Показник

01.07.2017

01.01.2017

Темп приросту, %

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Кошти юридичних осіб

134 039

24,88%

43 454

14,03%

208,46%

Кошти фізичних осіб

185 187

34,38%

115 099

37,16%

60,89%

Зобов'язання всього:

327 428

60,79%

168 272

54,33%

94,58%

Статутний капітал банку

128 621

23,88%

128 621

41,53%

0,00%

Власний капітал банку:

211 236

39,21%

141 451

45,67%

49,34%

Готівкові кошти та їх еквіваленти

49 979

9,28%

15 294

4,94%

226,79%

Кошти в інших банках

32 727

6,08%

32 845

10,60%

-0,36%

Кредити та заборгованість клієнтів

234 342

43,50%

136 815

44,17%

71,28%

Цінні папери у портфелі банку на продаж

110 198

20,46%

60

0,02%

183562,92%

Цінні папери у портфелі банку на погашення

64 108

11,90%

100 145

32,33%

-35,99%

Основні засоби та нематеріальні активи

21 530

4,00%

20 736

6,70%

3,83%

Інші фінансові активи

13 891

2,58%

2 821

0,91%

392,47%

Активи всього:

538 664

100%

309 723

100%

73,92%

Примітка: Сприймаючі данні таблиці 1 слід враховувати, що всі необхідні погоджувальні процедури ПАТ «КІБ» пройшов у НБУ і станом на 19.07.2017 статутний капітал банку вже складав 200 млн грн.

Додатково Агентство звертає увагу на зміни в структурі активів Банку за перші шість місяців 2017 року:

  • частка кредитів та заборгованості клієнтів Банку зменшилася всього на 0,67 п.п. до 43,50%;

  • частка грошових коштів та еквівалентів збільшилась з 4,34% до 9,28%.

Приріст основних балансових показників АТ «КІБ», на думку Агентства, позитивно впливає на діяльність Банку, а також дозволяє нарощувати об’єми бізнесу. Незважаючи на помітне зростання зобов’язань, коефіцієнт капіталізації Банку знаходиться на надлишковому рівні, що є важливим чинником стабільності в поточних умовах діяльності.

2. Регулятивний капітал АТ «КІБ» (Н1) за перше півріччя 2017 року виріс на 51,12% в порівнянні з початком року, та перевищує нормативне значення, встановлене НБУ в розмірі 120 млн. грн. За той же період норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) зменшився з 63,60% до 50,75%, або на 12,85 п.п. Незважаючи на дане скорочення, Банк підтримував високий запас Н2, навіть по відношенню до середнього значення цього нормативу по банківській системі. Високий рівень забезпеченості Банку регулятивним капіталом позитивно вливає на його кредитний рейтинг.

Додатково слід зазначити, що станом на 31.08.2017 Н1 Банку складав 205,45 млн. грн., а норматив Н2 на 21.08.2017 складав 43,09%. Таким чином, значення Н1 Банку перевищило нормативне значення Н1, яке було збільшено НБУ у липні 2017 року.

Агентство звертає увагу, що наприкінці листопада 2016 року ПАТ "Комерційний Індустріальний банк", який працює на ринку під оновленим брендом ComInBank, повідомив про завершення угоди з придбання 100% акцій Банку міжнародним інвестором - паном Стефаном Пінтером, який базується у м. Лондоні.

Пан Стефан Пол Пінтер є засновником та виконавчим директором GML Capital LLP (www.gmlcapital.net) приватної інвестиційно-банківської та управляючої компаній з головним офісом в м Лондон, Великобританія. GML Capital LLP була заснована в 1983 році і спеціалізується в інвестуванні на ринках, що розвиваються і має досвід роботи в Україні з 1993 року.  З 1996 року GML Capital LLP здійснює управління активами та виступає радником інвестиційних фондів, що зосереджені на інвестуванні в цінні папери, торгові та кредитні інструменти з високою доходністю та торговому фінансуванні на ринках, що розвиваються.  GML Capital LLP ліцензована Комісією з цінних паперів та бірж (SEC) у США як зареєстрований інвестиційний радник та також авторизована і регулюється Financial Conduct Authority у Великобританії.

Таблиця 2

Основні нормативи ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК», тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.07.2017

01.01.2017

по системі

банк

по системі

банк

Регулятивний капітал (Н1)

>120 млн.

92 550,7

202 590

109 653,6

134 062

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

12,42%

50,75%

12,69%

63,60%

Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

>20%

58,59%

114,84%

60,79%

573,78%

Норматив поточної ліквідності (Н5)

>40%

106,61%

159,83%

102,14%

200,12%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

94,95%

115,45%

92,09%

148,82%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

20,64%

22,78%

21,48%

23,14%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

293,88%

71,02%

308,27%

80,40%

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає данні за найближчий робочий день.

Нормативи ліквідності АТ «КІБ» станом на 01.07.2017 в порівнянні з 01.01.2017 зазнали наступних змін:

  • норматив миттєвої ліквідності (Н4) знизився на 458,94 п.п. до 114,84%;

  • норматив поточної ліквідності (Н5) скоротився на 40,29 п.п. до 159,83%;

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) зменшився на 33,37 п.п. і досяг позначки в 115,45%.

Таким чином, динаміка нормативів ліквідності Банку за підсумками першого кварталу 2017 року була спадною. Також станом на початок третього кварталу 2017 року всі три нормативи ліквідності АТ «КІБ» (Н4, Н5 та Н6) демонстрували високі значення у порівнянні як з граничними значеннями нормативів, які встановлено НБУ, так і з середніми значеннями цих нормативів по банківській системі. Станом на 31.08.2017 р. Н4 Банку складав 78,51%, станом на 21.08.2017 Н5 складав 161,62%, Н6 - 119,67%. Всі нормативи ліквідності Банку значно перевищували середні значення по системі, і станом на кінець серпня 2017 року Банк був дуже добре забезпечений ліквідністю.

3. За підсумками першого півріччя 2017 року прибуток Банку склав 1,683 млн. грн., що на 38,91% більше показника за аналогічний період 2016 року. Незважаючи на помітний ріст адміністративних витрат, АТ «КІБ» продемонстрував прибуткову діяльність.

Крім того, Агентство звертає увагу на те, що за перші шість місяці 2017 року Банк зміг збільшити процентні доходи на 24,57%, комісійний дохід - в 2,88 разів, а чистий процентний дохід - на 2,55%.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат ПАТ «КІБ», тис. грн., %

Показник

За I півріччя 2017 року

За I півріччя 2016 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

31 412

25 217

6 196

24,57%

Чистий процентний дохід

16 534

16 122

412

2,55%

Комісійні доходи

19 076

6 624

12 452

187,97%

Результат від операцій із іноземною валютою

3 616

-15 737

19 353

-

Процентні витрати

14 878

9 095

5 784

63,59%

Комісійні витрати

2 346

2 326

20

0,87%

Адміністративні та інші операційні витрати

34 575

22 603

11 972

52,97%

Прибуток / (збиток)

1 683

1 212

472

38,91%

Таким чином, згідно з даними фінансової звітності за перше півріччя 2017 року, АТ «КІБ» збільшив об’єми свого бізнесу, забезпечив хороший запас нормативу адекватності регулятивного капіталу, нормативів ліквідності, а також продемонстрував приріст по майже всім ключовим статтям доходів. Відповідні фактори, на фоні збільшеного статутного капіталу Банку, дозволяють Агентству підтвердити рейтинг АТ «Комерційний індустріальний банк».

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)Коментувати
Facebook ::

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина)

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина)

Контактна особа: Снежана Петруненко
Телефон: +38 (044) 451-63-77
E-mail: [email protected]
Сайт:

До компанії


Найновіші релізи