Категории
График медиаактивности

2020

0 1 10 0 1 12 0

2019

9 11 6 16 15 12 14 19 15 11 12 12 13 11 14 12 5 6 18 18 20 15 11 12 12 8 7 19 10 14 4 4 1 6 0 2 13 11 6 0 18 15 18 0 1 3 0 12 1 0 0 0

2018

17 19 24 20 29 17 22 27 17 22 27 29 12 10 15 15 7 9 10 14 22 20 18 20 12 21 16 26 14 13 21 9 11 6 18 12 1 2 18 12 13 21 16 14 23 24 18 21 16 20 9 6

2017

5 20 59 115 97 94 89 82 121 86 142 146 139 148 124 101 91 65 76 127 130 115 93 64 67 24 18 22 25 22 23 20 26 11 16 7 16 29 15 20 21 22 32 16 32 32 30 23 34 37 19 21 6

2016

11 96 160 214 158 200 159 107 147 99 169 5 133 124 167 143 143 52 84 171 153 191 120 1 6 26 157 167 133 122 3 138 81 17 102 54 1 130 115 126 94 107 107 101 124 175 130 121 151 147 135 83

2015

20 67 121 127 108 109 10 40 151 126 227 198 214 187 154 157 152 123 171 112 190 225 170 185 197 190 118 173 178 170 157 179 71 121 195 167 143 142 184 158 162 180 85 103 135 231 215 168 180 176 176 95

2014

82 189 126 242 238 215 224 234 212 184 252 231 192 290 231 231 162 139 127 236 220 241 179 214 209 183 169 232 191 168 160 176 209 153 194 202 196 247 179 235 271 42 98 136 115 219 98 149 199 220 175 59

2013

174 202 234 228 259 233 236 267 226 285 288 284 179 324 298 317 158 85 153 313 164 157 104 246 199 294 275 192 222 218 222 247 258 224 240 255 292 261 295 154 240 254 259 195 293 249 291 266 278 272 231 48

2012

31 179 257 317 335 321 342 284 280 163 2 63 292 100 216 101 282 159 5 265 188 247 254 273 64 219 303 157 286 338 255 322 302 252 217 259 298 335 113 273 382 343 378 290 294 405 319 336 355 335 314 257 33

2011

1 74 36 91 16 317 48 265 18 78 248 47 23 10 16 271 170 92 140 145 272 200 203 129 150 177 240 224 210 225 140 153 188 163 217 277 196 235 297 264 232 3 168 343 203 257 321 231 282 345 246 150

2010

21 58 63 142 157 72 198 7 127 77 61 258 215 149 0 152 28 47 45 153 62 135 229 214 227 232 209 212 236 217 189 165 207 168 250 289 263 281 228 277 286 271 281 248 288 186 265 184 89 169 303 1

2009

23 83 94 147 136 200 210 224 207 177 222 217 193 237 225 184 162 96 177 206 251 217 151 200 204 178 215 119 12 121 160 192 189 165 204 152 188 198 174 206 199 134 148 137 104 23 143 160 90 197 75 72

2008

4 31 23 86 70 110 143 89 81 74 90 122 102 118 139 129 31 71 119 127 142 126 128 93 122 102 129 101 84 110 90 110 111 120 160 154 159 159 158 119 178 151 148 107 133 125 149 141 144 139 88 34

2007

1 1 30 69 62 68 51 53 28 110 129 159 131 119 109 150 37 81 143 98 109 130 161 164 104 117 142 82 82 132 107 141 118 94 90 76 110 102 98 106 98 121 113 94 108 100 71 108 129 96 1

[396] Підтверджено рейтинги ПАТ «КРЕДОБАНК»

27.09.2016 | Финансы и банки, Украина

27 вересня 2016 року на засіданні рейтингового комітету РА "Стандарт-Рейтинг" було прийняте рішення про оновлення рейтингів ПАТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) за національною шкалою:

  • Довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою на рівні uaAAА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

  • Короткостроковий кредитний рейтинг ПАТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою агентства на рівні uaK1.

  • Рейтинг депозитів ПАТ «КРЕДОБАНК» підтверджено на рівні ua.1 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг».


Рішення про оновлення рейтингів ПАТ «КРЕДОБАНК» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за перше півріччя 2016 року, регулярної та особливої інформації Банку як емітента цінних паперів, та окремих форм статистичної звітності Банку.


1. За перше півріччя 2016 року активи Банку збільшились на 16,29% до 9,620 млрд. грн., кредитний портфель Банку у гривневому еквіваленті виріс на 14,03%: з 4,140 млрд. грн. до 4,721 млрд. грн. Агентство звертає увагу на те, що протягом першого півріччя 2016 року суттєвих змін у структурі балансових показників ПАТ «КРЕДОБАНК» не відбулось, але зростання активів, зобов'язань, капіталу та кредитного портфелю вказують на збільшення масштабів роботи ПАТ «КРЕДОБАНК» в Україні.

Таблиця 1

Основні балансові показники ПАТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %, п.п.

Показник

01.07.2016

01.01.2016

Темп приросту, %

Тис. грн

%

Тис. грн

%

Кошти банків

1 453 564

15,11%

1 157 739

14,00%

25,55%

Кошти юридичних осіб

3 181 325

33,07%

2 941 279

35,56%

8,16%

Кошти фізичних осіб

3 322 927

34,54%

2 713 058

32,80%

22,48%


Зобов'язання всього:

8 636 401

89,78%

7 442 328

89,97%

16,04%

Статутний капітал банку

2 248 969

23,38%

1 918 969

23,20%

17,20%

Власний капітал банку:

983 519

10,22%

829 956

10,03%

18,50%

Готівкові кошти та їх еквіваленти

1 253 067

13,03%

1 423 810

17,21%

-11,99%

Кошти в інших банках

25 987

0,27%

4 097

0,05%

534,30%

Кредити та заборгованість клієнтів

4 720 573

49,07%

4 139 680

50,04%

14,03%

Цінні папери у портфелі банку на продаж

1 010 052

10,50%

785 176

9,49%

28,64%


Цінні папери у портфелі банку на погашення

1 786 515

18,57%

1 049 724

12,69%

70,19%

Основні засоби та нематеріальні активи

565 702

5,88%

516 589

6,24%

9,51%

Інші фінансові активи

129 809

1,35%

30 596

0,37%

324,27%

Активи всього:

9 619 919

100%

8 272 284

100%

16,29%2. Норматив регулятивного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» станом на 01.07.2016р. склав 1,137 млрд. грн. при граничному значенні, встановленому НБУ, у розмірі 120 млн. грн. Станом на 01.09.2016р. Н1 Банку зріс до 1,200 млрд. грн., тобто ПАТ «КРЕДОБАНК» підтримував значний обсяг запасу по нормативу Н1. Таким чином, поточний розмір Н1 Банку вказує на той факт, що ймовірність невиконання Банком нормативу Н1 у 2017 році, коли вступають в силу нові вимоги до Н1, дорівнює нулю.

Станом на 01.07.2016р. норматив адекватності регулятивного капіталу Банку складав 17,36%, що на 7,36 п.п. більше граничного значення, встановленого НБУ, та на 4,33 п.п. більше ніж середнє значення Н2 по банківській системі. Станом на 01.09.2016 ПАТ «КРЕДОБАНК» збільшив значення Н2 до 18,03%. Агентство дає позитивну оцінку збільшенню Н2 Банком, що виглядає консервативним, але необхідним під час банківської кризи, кроком.


Таблиця 2

Основні нормативи ПАТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %, п.п.

Показник

Нормативне значення

01.07.2016

01.01.2016

по системі

банк

по системі

банк

Регулятивний капітал (Н1)

>120 млн.

127601,8

1 136 970

129816,9

1 108 823

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

13,03%

17,36%

12,31%

17,31%

Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

>20%

68,51%

32,02%

78,73%

46,77%

Норматив поточної ліквідності (Н5)

>40%

85,43%

61,77%

79,98%

70,63%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

88,69%

82,20%

92,87%

80,56%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

21,55%

7,83%

22,78%

14,17%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

302,39%

0,00%

364,14%

35,67%


Нормативи ліквідності ПАТ «КРЕДОБАНК» за період з 01.01.2016 по 01.07.2016 показали наступні зміни:

  • норматив миттєвої ліквідності (Н4) зменшився з 46,77% до 32,02%;

  • норматив поточної ліквідності (Н5) скоротився з 70,63% до 61,77%;

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) збільшився з 80,56% до 82,20%.


Крім того, слід відмітити, що ПАТ «КРЕДОБАНК» протягом перших восьми місяців 2016 року суворо дотримувався нормативів ліквідності Н4, Н5 і Н6, та на 01.09.2016 року сформував значний запас нормативів до граничних значень, встановлених НБУ: за Н4 у розмірі 6,25 п.п., за Н5 - 18,60 п.п., за Н6 у розмірі 21,59 п.п.


На основі даних про доходи (табл. 3) стає зрозуміло, що ПАТ «КРЕДОБАНК» збільшив майже всі статті ключових доходів. Так, за перший квартал 2016 року процентний дохід зріс на 60,28%, чистий процентний дохід - на 75,78%, комісійні доходи - на 27,50%. Виключенням став лише результат від операцій з іноземною валютою, який зменшився на 26,84%, але залишився на позитивному рівні.


Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат ПАТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %

Показник

За I півріччя 2016 року

За I півріччя 2015 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

628 985

392 437

236 548

60,28%

Чистий процентний дохід

429 466

244 316

185 150

75,78%

Комісійні доходи

146 727

115 080

31 647

27,50%

Результат від операцій із іноземною валютою

27 900

38 137

-10 237

-26,84%

Процентні витрати

199 518

148 121

51 398

34,70%

Комісійні витрати

24 176

14 726

9 450

64,17%

Адміністративні та інші операційні витрати

305 115

238 943

66 172

27,69%

Прибуток / (збиток)

142 887

55 379

87 508

158,02%


Також Агентство звертає увагу, що ПАТ «КРЕДОБАНК» перше півріччя 2016 року закінчив із прибутком 142,887 млн. грн, що у 2,58 рази перевищує чистий прибуток за перше півріччя 2015 року.


Таким чином, незважаючи на кризові явища в банківській системі України, в 2015 році та у першому півріччі 2016 року ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2,58 рази збільшив обсяг чистого прибутку, на 75,78% збільшив чистий процентний дохід, підтримував значний запас за нормативами ліквідності Банку, та забезпечив зростання нормативів капіталу Банку. За наявності зовнішньої підтримки від PKO Bank Polski S.A. на фоні відмінних результатів роботи Банку, вищенаведені фактори підтверджують статус Банку із найвищим кредитним рейтингом за національною шкалою.


Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Комментировать
Facebook ::

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина)

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина)

Контактное лицо: Снежана Петруненко
Телефон: +38 (044) 451-63-77
E-mail: [email protected]
Сайт:

Перейти к компании


Недавние релизы