Категории
График медиаактивности

2020

0 1 10 0 1 12 0 1 11 5 27 23 3 4 8 2 2 2 1 2

2019

9 11 6 16 15 12 14 19 15 11 12 12 13 11 14 12 5 6 18 18 20 15 11 12 12 8 7 19 10 14 4 4 1 6 0 2 13 11 6 0 18 15 18 0 1 3 0 12 1 0 0 0

2018

17 19 24 20 29 17 22 27 17 22 27 29 12 10 15 15 7 9 10 14 22 20 18 20 12 21 16 26 14 13 21 9 11 6 18 12 1 2 18 12 13 21 16 14 23 24 18 21 16 20 9 6

2017

5 20 59 115 97 94 89 82 121 86 142 146 139 148 124 101 91 65 76 127 130 115 93 64 67 24 18 22 25 22 23 20 26 11 16 7 16 29 15 20 21 22 32 16 32 32 30 23 34 37 19 21 6

2016

11 96 160 214 158 200 159 107 147 99 169 5 133 124 167 143 143 52 84 171 153 191 120 1 6 26 157 167 133 122 3 138 81 17 102 54 1 130 115 126 94 107 107 101 124 175 130 121 151 147 135 83

2015

20 67 121 127 108 109 10 40 151 126 227 198 214 187 154 157 152 123 171 112 190 225 170 185 197 190 118 173 178 170 157 179 71 121 195 167 143 142 184 158 162 180 85 103 135 231 215 168 180 176 176 95

2014

82 189 126 242 238 215 224 234 212 184 252 231 192 290 231 231 162 139 127 236 220 241 179 214 209 183 169 232 191 168 160 176 209 153 194 202 196 247 179 235 271 42 98 136 115 219 98 149 199 220 175 59

2013

174 202 234 228 259 233 236 267 226 285 288 284 179 324 298 317 158 85 153 313 164 157 104 246 199 294 275 192 222 218 222 247 258 224 240 255 292 261 295 154 240 254 259 195 293 249 291 266 278 272 231 48

2012

31 179 257 317 335 321 342 284 280 163 2 63 292 100 216 101 282 159 5 265 188 247 254 273 64 219 303 157 286 338 255 322 302 252 217 259 298 335 113 273 382 343 378 290 294 405 319 336 355 335 314 257 33

2011

1 74 36 91 16 317 48 265 18 78 248 47 23 10 16 271 170 92 140 145 272 200 203 129 150 177 240 224 210 225 140 153 188 163 217 277 196 235 297 264 232 3 168 343 203 257 321 231 282 345 246 150

2010

21 58 63 142 157 72 198 7 127 77 61 258 215 149 0 152 28 47 45 153 62 135 229 214 227 232 209 212 236 217 189 165 207 168 250 289 263 281 228 277 286 271 281 248 288 186 265 184 89 169 303 1

2009

23 83 94 147 136 200 210 224 207 177 222 217 193 237 225 184 162 96 177 206 251 217 151 200 204 178 215 119 12 121 160 192 189 165 204 152 188 198 174 206 199 134 148 137 104 23 143 160 90 197 75 72

2008

4 31 23 86 70 110 143 89 81 74 90 122 102 118 139 129 31 71 119 127 142 126 128 93 122 102 129 101 84 110 90 110 111 120 160 154 159 159 158 119 178 151 148 107 133 125 149 141 144 139 88 34

2007

1 1 30 69 62 68 51 53 28 110 129 159 131 119 109 150 37 81 143 98 109 130 161 164 104 117 142 82 82 132 107 141 118 94 90 76 110 102 98 106 98 121 113 94 108 100 71 108 129 96 1

[174] Оновлено рейтинги ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»

07.11.2014 | Финансы и банки, Украина

7 листопада 2014 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна) прийняв рішення про оновлення рейтингів ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»:

 

·               довгострокового кредитного рейтингу на рівні uaBBB+(стабільний). Банк або окремий  борговий  інструмент з рейтингом uaBBB+ характеризується достатньою   кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими   позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих  комерційних, фінансових та економічних умов.

·               короткострокового кредитного рейтингу на рівні uaK3+(стабільний). Банк з рейтингом uaK3+ характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими   українськими банками. Фінансовий стан такого Банку задовільний для того, щоб запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді.

·               рейтингу депозитів на рівні ua3+(стабільний).

 

Оновлюючи рейтинги за підсумками 9 місяців 2014 року Агентство спиралось на наступні висновки:

 

1. За період з 01.01.2014 по 01.10.2014 основні балансові показники ПАТ "Енергобанк" продемонстрували наступні тенденції:

·               власний капітал Банку зменшився на 1,86% до 299,286 млн. грн.

·               зобов'язання Банку знизились на 5,24% до 1741,575 млн. грн.

·               кредити та заборгованість клієнтів зменшились на 13,88% до 1062,55 млн. грн.

 

Банк скорочував зобов'язання більш швидкими темпами ніж зменшував капітал, на цьому фоні зменшувались кредити та заборгованість клієнтів у гривневому еквіваленті. На думку Агентства, таким чином Банк реагував на скорочення рівня ділової активності в економіці країни.

За спостереженнями Агентства, Банк скорочував зобов'язання за рахунок зменшення коштів банків (на 50,48%) та коштів фізичних осіб (на 6,27%). При цьому Банк не допустив суттєвого зниження загального обсягу депозитів фізичних та юридичних осіб у гривневому еквіваленті.

Таблиця 1

Основні балансові показники ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»

(код ЄДРПОУ 19357762), тис. грн., %

Показник

01.10.2014

01.01.2014

Темп приросту, %

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Кошти банків

118 958

5,83

240 237

11,21

-50,48

Кошти юридичних осіб

674 116

33,03

623 521

29,10

8,11

Кошти фізичних осіб

865 286

42,40

923 141

43,08

-6,27

Зобов’язання, всього:

1 741 575

85,34

1 837 803

85,77

-5,24

Статутний капітал банку

359 037

17,59

359 037

16,76

0,00

Власний капітал, всього:

299 286

14,66

304 943

14,23

-1,86

Грошові кошти та їх еквіваленти

295 891

14,50

326 131

15,22

-9,27

Кошти обов’язкових резервів банку в НБУ

475

0,02

18 696

0,87

-97,46

Кошти в інших банках

102 529

5,02

296 299

13,83

-65,40

Кредити та заборгованість клієнтів

1 062 552

52,06

1 233 860

57,58

-13,88

Цінні папери в портфелі банку на продаж

1 737

0,09

1 424

0,07

21,98

Основні засоби та нематеріальні активи

60 971

2,99

63 135

2,95

-3,43

Інші фінансові активи

8 943

0,44

12 042

0,56

-25,73

Активи, всього:

2 040 861

100,00

2 142 746

100,00

-4,75

 

            2. Ключові тенденції основних балансових показників знайшли своє відображення у змінах нормативів ПАТ "ЕНЕРГОБАНК":

  • регулятивний капітал Банку зріс на 18,23%, та на 01.10.2014 більше ніж у двічі перевищував нормативне значення, встановлене НБУ;
  • норматив адекватності регулятивного капіталу Банку зріс з 12,97% до 13,96%, а норматив співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів зріс з 9,44% до 11,55%.

     

      Агентство дає позитивну оцінку збільшенню регулятивного капіталу та нормативів адекватності капіталу у період з 01.01.2014 по 01.10.2014. У четвертий квартал Банк увійшов із збільшенням запасу по нормативам Н1, Н2 та Н3.

 

      3. За період з 01.01.2014 по 01.10.2014 нормативи ліквідності Банку рухались різноспрямовано:

·         норматив миттєвої ліквідності зменшився на 20,64 п.п., проте станом на 01.10.2014 Н4 Банку був навіть більшим ніж його середнє значення по системі;

·         норматив поточної ліквідності Банку збільшився на 0,88 п.п.

·         норматив короткострокової ліквідності Банку зменшився на 0,45 п.п.

 

      Агентство особливо звертає увагу на той факт, що станом на 01.10.2014 Банку вдалось сформувати значний запас миттєвої ліквідності, і значення Н4 Банку перевищувало середнє значення цього нормативу по банківській системі.

Таблиця 2

Основні нормативи ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» (код ЄДРПОУ 19357762), тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.10.2014

01.01.2014

по системі

банк

по

системі

банк

Регулятивний капітал (Н1)

>120 млн.

-

242 085

-

204 757

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

15,96%

13,96%

18,26%

12,97%

Норматив співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3)

>9%

12,30%

11,55%

13,98%

9,44%

Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

>20%

43,94%

57,46%

56,99%

78,10%

Норматив поточної ліквідності (Н5)

>40%

79,53%

60,59%

80,86%

59,71%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

86,75%

74,03%

89,11%

74,48%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

22,43%

22,07%

22,33%

24,49%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

246,46%

264,18%

172,05%

520,56%

 

4. ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» завершив 9 місяців 2014 року зі збитком 5,97 млн. грн. Розмір збитку є незначним для Банку та не загрожує його фінансовій стійкості. На погляд Агентства, одними з причин збитковості роботи Банку протягом 9 місяців 2014 року є зниження чистого процентного доходу й зростання адміністративних та інших операційних витрат. Виявлена тенденція в цілому відповідає загальноринковій та, на думку Агентства, обумовлена зниженням рівня ділової активності й погіршенням умов ведення банківського бізнесу в Україні.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат ПАТ «ЕНЕРГОБАНК», тис. грн., %

Показник

За 9 місяців 2014 року

За 9 місяців  2013 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

162 520

187 299

-24 779

-13,23

Чистий процентний дохід

15 129

62 758

-47 629

-75,89

Комісійні доходи

27 517

23 751

3 766

15,86

Результат від операцій з іноземною валютою

-12 461

4 506

-

-

Процентні витрати

147 391

124 541

22 850

18,35

Комісійні витрати

4 081

2 585

1 496

57,87

Адміністративні та інші операційні витрати

97 017

83 132

13 885

16,70

Прибуток /(збиток)

-5 970

2 045

-

-

 

            Таким чином, у четвертий квартал 2014 року Банк увійшов зі значним запасом миттєвої ліквідності та помітним запасом поточної і короткострокової ліквідності. 9 місяців 2014 року для ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" означились помітним зростанням запасу по всім нормативам капіталу, що заслуговує на позитивну оцінку, особливо на фоні зниження нормативів капіталу в цілому по банківській системі.

Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг"

Комментировать
Facebook ::

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина)

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина)

Контактное лицо: Снежана Петруненко
Телефон: +38 (044) 451-63-77
E-mail: [email protected]
Сайт:

Перейти к компании


Недавние релизы