Категории
График медиаактивности

2020

0 1 10 0 1 12 0 1 11 5 27 23 3 4 8 2 2 2 1 2 9 14 7 9 16 3 8 10 3 3

2019

9 11 6 16 15 12 14 19 15 11 12 12 13 11 14 12 5 6 18 18 20 15 11 12 12 8 7 19 10 14 4 4 1 6 0 2 13 11 6 0 18 15 18 0 1 3 0 12 1 0 0 0

2018

17 19 24 20 29 17 22 27 17 22 27 29 12 10 15 15 7 9 10 14 22 20 18 20 12 21 16 26 14 13 21 9 11 6 18 12 1 2 18 12 13 21 16 14 23 24 18 21 16 20 9 6

2017

5 20 59 115 97 94 89 82 121 86 142 146 139 148 124 101 91 65 76 127 130 115 93 64 67 24 18 22 25 22 23 20 26 11 16 7 16 29 15 20 21 22 32 16 32 32 30 23 34 37 19 21 6

2016

11 96 160 214 158 200 159 107 147 99 169 5 133 124 167 143 143 52 84 171 153 191 120 1 6 26 157 167 133 122 3 138 81 17 102 54 1 130 115 126 94 107 107 101 124 175 130 121 151 147 135 83

2015

20 67 121 127 108 109 10 40 151 126 227 198 214 187 154 157 152 123 171 112 190 225 170 185 197 190 118 173 178 170 157 179 71 121 195 167 143 142 184 158 162 180 85 103 135 231 215 168 180 176 176 95

2014

82 189 126 242 238 215 224 234 212 184 252 231 192 290 231 231 162 139 127 236 220 241 179 214 209 183 169 232 191 168 160 176 209 153 194 202 196 247 179 235 271 42 98 136 115 219 98 149 199 220 175 59

2013

174 202 234 228 259 233 236 267 226 285 288 284 179 324 298 317 158 85 153 313 164 157 104 246 199 294 275 192 222 218 222 247 258 224 240 255 292 261 295 154 240 254 259 195 293 249 291 266 278 272 231 48

2012

31 179 257 317 335 321 342 284 280 163 2 63 292 100 216 101 282 159 5 265 188 247 254 273 64 219 303 157 286 338 255 322 302 252 217 259 298 335 113 273 382 343 378 290 294 405 319 336 355 335 314 257 33

2011

1 74 36 91 16 317 48 265 18 78 248 47 23 10 16 271 170 92 140 145 272 200 203 129 150 177 240 224 210 225 140 153 188 163 217 277 196 235 297 264 232 3 168 343 203 257 321 231 282 345 246 150

2010

21 58 63 142 157 72 198 7 127 77 61 258 215 149 0 152 28 47 45 153 62 135 229 214 227 232 209 212 236 217 189 165 207 168 250 289 263 281 228 277 286 271 281 248 288 186 265 184 89 169 303 1

2009

23 83 94 147 136 200 210 224 207 177 222 217 193 237 225 184 162 96 177 206 251 217 151 200 204 178 215 119 12 121 160 192 189 165 204 152 188 198 174 206 199 134 148 137 104 23 143 160 90 197 75 72

2008

4 31 23 86 70 110 143 89 81 74 90 122 102 118 139 129 31 71 119 127 142 126 128 93 122 102 129 101 84 110 90 110 111 120 160 154 159 159 158 119 178 151 148 107 133 125 149 141 144 139 88 34

2007

1 1 30 69 62 68 51 53 28 110 129 159 131 119 109 150 37 81 143 98 109 130 161 164 104 117 142 82 82 132 107 141 118 94 90 76 110 102 98 106 98 121 113 94 108 100 71 108 129 96 1

[102] Оновлено рейтинги ПАТ «Кредобанк»

29.07.2014 | Финансы и банки, Украина

29 липня 2014 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення рейтингів ПАТ «Кредобанк» (код ЄДРПОУ 09807862):

  • Довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «Кредобанк» за національною шкалою оновлено на рівні uaAA. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.
  • Короткостроковий кредитний рейтинг ПАТ «Кредобанк» оновлено за національною шкалою на рівні uaK1. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaK1 характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами в короткостроковому періоді.
  • Рейтинг депозитів ПАТ «Кредобанк» підтверджено на рівні ua.1 за шкалою РА «Стандарт- Рейтинг».

 

Приймаючи рішення про оновлення рейтингів ПАТ «Кредобанк», Агентство керувалося результатами аналізу підсумків роботи Банку за перше півріччя 2014 року:

 

1. З початку 2014 року Банк продемонстрував позитивну динаміку основних балансових показників. Так, активи Банку збільшились на 19,53% (за перший квартал на 11,17%), власний капітал збільшився на 14,81% (за перший квартал на 10,99%), а зобов’язання – на 20,11% (за перший квартал на 11,19%). При цьому структура ресурсної бази Банку змінилась. За перше півріччя 2014 року кошти юридичних осіб збільшились на 48,24% до 1,373 млрд. грн., і на 01/07/2014 їх частка у пасивах Банку зросла до 27,03%. Важливо, що у першому півріччі 2014 року ПАТ «Кредобанк» не допустив відтоку вкладів фізичних осіб. За період з 01/01/2014 по 01/07/2014 кошти фізичних осіб зросли на 4,11%. В цілому, у першому півріччі ПАТ «Кредобанк» впевнено нарощував ресурсну базу.

Також Агентство позитивно оцінює збільшення такої статті балансу Банку як кредити та заборгованість клієнтів за перше півріччя 2014 року на 15,96% (за перший квартал на 11,41%).

 

Таблиця 1

Основні балансові показники ПАТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %, п.п.

Показник

01/07/2014

01/01/2014

Темп приросту, %

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Кошти банків

713 965

14.05

558 375

13.14

27.86

Кошти юридичних осіб

1 373 464

27.03

926 538

21.80

48.24

Кошти фізичних осіб

1 932 097

38.03

1 855 739

43.66

4.11

Зобов’язання, всього:

4 545 156

89.46

3 784 022

89.02

20.11

Статутний капітал банку

1 918 969

37.77

1 918 969

45.14

0.00

Власний капітал, всього:

535 771

10.54

466 665

10.98

14.81

Грошові кошти та їх еквіваленти

426 340

8.39

346 469

8.15

23.05

Кошти обов’язкових резервів банку в НБУ

25 677

0.51

36 826

0.87

-30.27

Кошти в інших банках

2 947

0.06

6 540

0.15

-54.94

Кредити та заборгованість клієнтів

2 753 550

54.19

2 374 468

55.86

15.96

Цінні папери в портфелі банку на продаж

448 061

8.82

735 462

17.30

-39.08

Цінні папери в портфелі банку до погашення

648 146

12.76

102 550

2.41

532.03

Основні засоби та нематеріальні активи

526 698

10.37

544 416

12.81

-3.25

Інші фінансові активи

26 931

0.53

13 364

0.31

101.52

Активи, всього:

5 080 927

100.00

4 250 688

100.00

19.53

 

2. ПАТ «Кредобанк» протягом 2013 року і першого півріччя 2014 року дотримувався нормативів, встановлених НБУ. Так, станом на 01/07/2014 норматив адекватності регулятивного капіталу Банку дорівнював 11,99% (на 01/04/2014 – 11,97%). На 01/07/2014 норматив співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів Банку складав 9,36% (на 01/04/2014 – 9,63%). У друге півріччя 2014 року Банк увійшов з невеликим запасом достатності капіталу за нормативами Н2 і Н3.

 

Агентство не надає великого значення корекції Н2 та Н3 Банку у другому кварталі, оскільки Банк має надійний рівень зовнішньої підтримки з боку свого основного акціонера. Агентство нагадує, що 5 лютого ПАТ «Кредобанк» отримав черговий транш інвестиційної підтримки в сумі, еквівалентній 50 мільйонів гривень, від стратегічного акціонера – найбільшого банку Польщі з державним капіталом –  PKO Bank Polski S.A. Також Агентство нагадує, що у грудні 2013 року PKO Bank Polski S.A. надав ПАТ «Кредобанк» фінансову підтримку в сумі, еквівалентній 170 мільйонів гривень.

 

3. За перше півріччя 2014 року нормативи поточної та короткострокової ліквідності Банку, також як і по банківській системі в цілому, знижувались. Так, Н4 з початку року знизився на 7,39 п.п., Н5 – на 9,38 п.п. Проте динаміка нормативу короткострокової ліквідності показала зворотну тенденцію: Н6 Банку збільшився за півріччя на 0,68 п.п.

Станом на 01/07/2014 всі нормативи капіталу та ліквідності, а також інші ключові нормативи Банку, за якими Агентство проводило моніторинг, виконувались ПАТ «Кредобанк» з помітним запасом до граничних значень, встановлених НБУ.

Таблиця 2

Основні нормативи ПАТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %, п.п.

Показник

Нормативне значення

01/07/2014

01/01/2014

по системі

банк

по

системі

банк

Регулятивний капітал (Н1)

>120 млн.

-

497,826

-

779,186

Норматив адекватності регулятивного

капіталу (Н2)

>10%

15.87%

11.99%

18.26%

19.78%

Норматив співвідношення регулятивного

капіталу до сукупних активів (Н3)

>9%

12.56%

9.36%

13.98%

16.58%

Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

>20%

48.50%

26.67%

56.99%

34.06%

Норматив поточної ліквідності (Н5)

>40%

78.71%

78.89%

80.86%

88.27%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

85.16%

68.50%

89.11%

67.82%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

22.47%

21.93%

22.33%

13.17%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

243.58%

55.28%

172.05%

26.18%

 

4. Перше півріччя 2014 року ПАТ «Кредобанк» завершив з прибутком у розмірі 52,9 млн. грн., проти збитку у першому півріччі 2013 року у розмірі 77,8 млн. грн. Агентство дає позитивну оцінку зростанню доходів ПАТ «Кредобанк» у першому півріччі 2014 року у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат ПАТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %

Показник

За I півріччя 2014 року

За I півріччя  2013 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

246,303

213,366

32,937

15.44

Чистий процентний дохід

124,841

72,808

52,033

71.47

Комісійні доходи

76,053

72,265

3,788

5.24

Результат від операцій з іноземною валютою

22,107

4,239

17,868

421.51

Процентні витрати

121,462

140,558

-19,096

-13.59

Комісійні витрати

7,721

5,384

2,337

43.41

Адміністративні та інші операційні витрати

279,500

165,649

113,851

68.73

Прибуток /(збиток)

52,864

-77,824

-

-

 

Таким чином, у першому півріччі 2014 року ПАТ «Кредобанк» демонстрував значне зростання обсягів прибутку та ключових статей доходів. Станом на 01.07.2014 всі нормативи капіталу та ліквідності, а також інші ключові нормативи Банку, за якими Агентство проводило моніторинг, виконувались ПАТ «Кредобанк» з помітним запасом до граничних значень, встановлених НБУ. Агентство нагадує, що ПАТ «Кредобанк» має найвищий рівень підтримки від банку PKO Bank Polski S.A.

PKO Bank Polski S.A. є найбільшим банком Польщі, однією з найбільших фінансових установ Центральної та Східної Європи та лідером польського банківського сектору, що посідає провідні позиції на ринку кредитів і депозитів. Чистий прибуток Банку за підсумками 2013 року перевищив 3,233 млрд. злотих, а його активи на початок 2014 року перевищили 196 млрд. злотих. Найбільшим акціонером Банку є Республіка Польща в особі Державного казначейства.

 

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украйна)

Комментировать
Facebook ::

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина)

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина)

Контактное лицо: Снежана Петруненко
Телефон: +38 (044) 451-63-77
E-mail: [email protected]
Сайт:

Перейти к компании


Недавние релизы