Категории
График медиаактивности

2019

9 11 6 16 15 12 14 19 15 11 12 12 13 11 14 12 5 6 18 18 20 15 11 12 12 8 7 19 10 14 4 4 1 6 0 2 13 11 6 0 18 15 18 0

2018

17 19 24 20 29 17 22 27 17 22 27 29 12 10 15 15 7 9 10 14 22 20 18 20 12 21 16 26 14 13 21 9 11 6 18 12 1 2 18 12 13 21 16 14 23 24 18 21 16 20 9 6

2017

5 20 59 115 97 94 89 82 121 86 142 146 139 148 124 101 91 65 76 127 130 115 93 64 67 24 18 22 25 22 23 20 26 11 16 7 16 29 15 20 21 22 32 16 32 32 30 23 34 37 19 21 6

2016

11 96 160 214 158 200 159 107 147 99 169 5 133 124 167 143 143 52 84 171 153 191 120 1 6 26 157 167 133 122 3 138 81 17 102 54 1 130 115 126 94 107 107 101 124 175 130 121 151 147 135 83

2015

20 67 121 127 108 109 10 40 151 126 227 198 214 187 154 157 152 123 171 112 190 225 170 185 197 190 118 173 178 170 157 179 71 121 195 167 143 142 184 158 162 180 85 103 135 231 215 168 180 176 176 95

2014

82 189 126 242 238 215 224 234 212 184 252 231 192 290 231 231 162 139 127 236 220 241 179 214 209 183 169 232 191 168 160 176 209 153 194 202 196 247 179 235 271 42 98 136 115 219 98 149 199 220 175 59

2013

174 202 234 228 259 233 236 267 226 285 288 284 179 324 298 317 158 85 153 313 164 157 104 246 199 294 275 192 222 218 222 247 258 224 240 255 292 261 295 154 240 254 259 195 293 249 291 266 278 272 231 48

2012

31 179 257 317 335 321 342 284 280 163 2 63 292 100 216 101 282 159 5 265 188 247 254 273 64 219 303 157 286 338 255 322 302 252 217 259 298 335 113 273 382 343 378 290 294 405 319 336 355 335 314 257 33

2011

1 74 36 91 16 317 48 265 18 78 248 47 23 10 16 271 170 92 140 145 272 200 203 129 150 177 240 224 210 225 140 153 188 163 217 277 196 235 297 264 232 3 168 343 203 257 321 231 282 345 246 150

2010

21 58 63 142 157 72 198 7 127 77 61 258 215 149 0 152 28 47 45 153 62 135 229 214 227 232 209 212 236 217 189 165 207 168 250 289 263 281 228 277 286 271 281 248 288 186 265 184 89 169 303 1

2009

23 83 94 147 136 200 210 224 207 177 222 217 193 237 225 184 162 96 177 206 251 217 151 200 204 178 215 119 12 121 160 192 189 165 204 152 188 198 174 206 199 134 148 137 104 23 143 160 90 197 75 72

2008

4 31 23 86 70 110 143 89 81 74 90 122 102 118 139 129 31 71 119 127 142 126 128 93 122 102 129 101 84 110 90 110 111 120 160 154 159 159 158 119 178 151 148 107 133 125 149 141 144 139 88 34

2007

1 1 30 69 62 68 51 53 28 110 129 159 131 119 109 150 37 81 143 98 109 130 161 164 104 117 142 82 82 132 107 141 118 94 90 76 110 102 98 106 98 121 113 94 108 100 71 108 129 96 1

[227] BFM Group ініціює внесення змін до методичних рекомендацій з розробки бізнес-планів

22.03.2010 | Финансы и банки, Украина

Згідно результатів дослідження, що в 2009 році проводилося Міжнародним фондом Блейзера, серед факторів ризику для більшості інвесторів, що розглядають можливість співпраці з Україною є низька якість корпоративного управління. Зокрема, недостатня увага приділяється розробці інвестиційної документації, щоб відповідала прийнятим стандартам та була зрозуміла інвесторам.           Аналіз свідчить, що методична база, яка використовується переважною більшістю вітчизняних підприємств для планування свого розвитку, не відповідає міжнародним рекомендаціям. Це відштовхує потенційних національних та іноземних інвесторів, а також кредиторів від здійснення капіталовкладень. Вони не мають можливості провести за прийнятними для них методиками (міжнародними стандартами) експертизу економічної ефективності поданих їм бізнес-планів, щоб за її результатами визначитися щодо гарантій повернення вкладених інвестицій та рівня очікуваних прибутків. Зазначена обставина сьогодні є однією із ключових, що створюють проблеми для залучення інвестицій в економіку України, і тому потребує негайного реагування.          Більшість підприємств державного сектору економіки, готуючи інвестиційні пропозиції, користуються  методичними рекомендаціями з розроблення бізнес-планів, затвердженими наказом міністра економіки України за №290 від 06.09.2006р.. Експерти та аналітики інвестиційно-проектної компанії BFM Group, ознайомившись з вищенаведеними методичними рекомендаціями прийшли до висновку про те що вони мають значні недоліки та не відповідають світовим стандартам, зокрема методології UNIDO, що викладена в «Керівництві по підготовці техніко-економічних обґрунтувань промислових проектів» (видання друге, 1991 рік) та рекомендована до використання  підприємствами країн – членів  UNIDO (Організація об’єднаних націй з промислового розвитку).          Україна стала членом UNIDO в 1995 році після підписання між урядом України і Організацією Об'єднаних Націй по промисловому розвитку Угоди про співпрацю у сфері промислового розвитку. Надання проекту у формі, що відповідає стандартам рекомендацій UNIDO (Центру промислових зв’язків ООН) надає певну перевагу щодо прийняття позитивного рішення фінансування, а також дає деякі уявлення якості менеджменту підприємства – заявника. Ретельно відпрацьовані згідно міжнародним стандартам  інвестиційні пропозиції  сприяють загальному приросту обсягів залучення іноземних інвестицій в економіку України та відіграють важливу роль, враховуючи перспективи вступу України до Світової організації торгівлі. Спеціалістами компанії BFM Group розроблені пропозиції щодо доопрацювання методичних рекомендацій з розробки бізнес планів міністерства економіки України які враховують міжнародний досвід з цього питання, зокрема , рекомендацій UNIDO, TACIS, Світового та Європейського банків,  та інших  міжнародних фінансових структур. В даний час BFM Group ініціювала звернення до прем’єр-міністра України щодо створення спільної робочої групи Кабінету Міністрів України, Міністерства економіки України та BFM Group, та наступного внесення відповідних змін до даного документу.   Довідка. Інвестиційно-проектна компанія BFM Group створена в 2003 році. Основні напрямки діяльності -  управління промисловими інвестиційними проектами та надання професійних послуг з розробки інвестиційної документації (бізнес-плани, ТЕО, меморандуми, фінансові моделі бізнесу, концепції підприємств що приватизуються).       Прес-служба BFM Group http://bfm.at.ua Оксана Бєляєва +380 44 223 36 88  E-mail: [email protected]
Комментировать
Facebook ::

Инвестиционно - проектная компания «BFM GROUP Ukraine»

Инвестиционно - проектная компания «BFM GROUP Ukraine»
Инвестиционно – проектная компания BFM Group создана командой высококвалифицированных специалистов с многолетним практическим опытом управленческой, производственной, инвестиционной и маркетинговой деятельности. В настоящее время BFM Group объединяет подразделения: -Инвестиционный консалтинг и бизнес планирование (разработка бизнес-планов, финансовое моделирование) -Оценка инвестиционной привлекательности предприятий и повышение стоимости бизнеса -Управление инвестиционными производственными проектами по которым кредитные линии признаны проблемными, и где обязательства, а также проблемные активы, на которое обращено взыскание, были переданы либо проданы кредитору.

Контактное лицо: Оксана Беляева
Телефон: +380 44 22 33 6 88
E-mail: [email protected]
Сайт:

Перейти к компанииНедавние релизы