Категории
График медиаактивности

2016

11 96 160 214 158 200 159 107 147 99 169 5 133 124 167 143 143 52 84 171 153 191 120 1 6 26 157 167 133 122 3 138 81 17 102 54 1 130 115 126 94 107 107 101

2015

20 67 121 127 108 109 10 40 151 126 227 198 214 187 154 157 152 123 171 112 190 225 170 185 197 190 118 173 178 170 157 179 71 121 195 167 143 142 184 158 162 180 85 103 135 231 215 168 180 176 176 95

2014

82 189 126 242 238 215 224 234 212 184 252 231 192 290 231 231 162 139 127 236 220 241 179 214 209 183 169 232 191 168 160 176 209 153 194 202 196 247 179 235 271 42 98 136 115 219 98 149 199 220 175 59

2013

174 202 234 228 259 233 236 267 226 285 288 284 179 324 298 317 158 85 153 313 164 157 104 246 199 294 275 192 222 218 222 247 258 224 240 255 292 261 295 154 240 254 259 195 293 249 291 266 278 272 231 48

2012

31 179 257 317 335 321 342 284 280 163 2 63 292 100 216 101 282 159 5 265 188 247 254 273 64 219 303 157 286 338 255 322 302 252 217 259 298 335 113 273 382 343 378 290 294 405 319 336 355 335 314 257 33

2011

1 74 36 91 16 317 48 265 18 78 248 47 23 10 16 271 170 92 140 145 272 200 203 129 150 177 240 224 210 225 140 153 188 163 217 277 196 235 297 264 232 3 168 343 203 257 321 231 282 345 246 150

2010

21 58 63 142 157 72 198 7 127 77 61 258 215 149 0 152 28 47 45 153 62 135 229 214 227 232 209 212 236 217 189 165 207 168 250 289 263 281 228 277 286 271 281 248 288 186 265 184 89 169 303 1

2009

23 83 94 147 136 200 210 224 207 177 222 217 193 237 225 184 162 96 177 206 251 217 151 200 204 178 215 119 12 121 160 192 189 165 204 152 188 198 174 206 199 134 148 137 104 23 143 160 90 197 75 72

2008

4 31 23 86 70 110 143 89 81 74 90 122 102 118 139 129 31 71 119 127 142 126 128 93 122 102 129 101 84 110 90 110 111 120 160 154 159 159 158 119 178 151 148 107 133 125 149 141 144 139 88 34

2007

1 1 30 69 62 68 51 53 28 110 129 159 131 119 109 150 37 81 143 98 109 130 161 164 104 117 142 82 82 132 107 141 118 94 90 76 110 102 98 106 98 121 113 94 108 100 71 108 129 96 1

Оновлено рейтинг АТ «Комерційний індустріальний банк»

08.08.2018 | Финансы и банки

@page { margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: #000000; line-height: 120%; orphans: 2; widows: 2 } p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: ru-RU } p.cjk { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt } p.ctl { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: ar-SA } a:link { color: #0000ff }

8 серпня 2018 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ «Комерційний індустріальний банк» (код ЄДРПОУ 21580639) за національною шкалою на рівні uaА+. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA+ характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «Комерційний Індустріальний Банк» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за перше півріччя 2018 року.

1. Ключові балансові показники АТ «Комерційний Індустріальний Банк» станом на 01.07.2018р. в порівнянні з 01.01.2018р. продемонстрували зростаючий тренд:

  • активи зросли на 9,97%;

  • обсяг кредитів та заборгованості клієнтів виріс на 48,44%;

  • зобов'язання збільшились на 13,28%;

  • власний капітал зріс на 4,81%.

Додатково слід відзначити, що станом на початок третього кварталу 2018 року в порівнянні з початком 2018 року кошти юридичних та фізичних осіб збільшились на 13,28%: з 461,838 млн. грн. до 523,153 млн. грн. Кошти банків були відсутніми.

Таблиця 1

Основні балансові показники ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК», тис. грн., %

Показник

01.07.2018

01.01.2018

Темп приросту, %

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Кошти юридичних і фізичних осіб

523 153

69,17%

461 838

67,15%

13,28%

Зобов'язання всього:

532 968

70,47%

474 664

69,01%

12,28%

Статутний капітал банку

200 000

26,44%

200 000

29,08%

-

Власний капітал банку:

223 373

29,53%

213 117

30,99%

4,81%

Готівкові кошти та їх еквіваленти

84 370

11,16%

40 101

5,83%

110,39%

Кредити та заборгованість клієнтів

398 018

52,62%

268 138

38,99%

48,44%

Основні засоби та нематеріальні активи

41 100

5,43%

37 182

5,41%

10,54%

Інші активи

13 540

1,79%

7 714

1,12%

75,53%

Активи всього:

756 341

100,00%

687 781

100,00%

9,97%

Агентство звертає увагу на зміни в структурі активів Банку станом на кінець другого кварталу 2018 року:

  • частка кредитів та заборгованості клієнтів Банку зросла на 13,63 п.п. до 52,62%;

  • частка грошових коштів та еквівалентів виросла з 5,83% до 11,16%, або на 5,33 п.п.

Приріст основних балансових показників АТ «КІБ», на думку Агентства, позитивно впливає на діяльність Банку, а також дозволяє нарощувати обсяги бізнесу. Незважаючи на зростання зобов’язань, коефіцієнт капіталізації Банку знаходиться на достатньому рівні, що є важливим чинником стабільності в поточних умовах діяльності.

2. Регулятивний капітал АТ «КІБ» (Н1) станом на 01.07.2018р. в порівнянні з початком 2018 року виріс на 1,92%, та перевищує нормативне значення, встановлене НБУ в розмірі 200 млн. грн. За той же період норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) зменшився з 60,34% до 39,94%, або на 20,4 п.п. Незважаючи на дане скорочення, Банк підтримував високий запас Н2, навіть по відношенню до середнього значення цього нормативу по банківській системі. Високий рівень забезпеченості Банку регулятивним капіталом позитивно вливає на його кредитний рейтинг.

Додатково слід зазначити, що станом на 01.08.2018 Н1 Банку становив 210,175 млн. грн., а норматив Н2 складав 40,15%. Таким чином, значення Н1 Банку продовжує перевищувати нормативне значення даного нормативу, яке було збільшене НБУ у липні 2017 року.

Агентство вкотре нагадує, що наприкінці листопада 2016 року ПАТ "Комерційний Індустріальний банк", який працює на ринку під оновленим брендом ComInBank, повідомив про завершення угоди з придбання 100% акцій Банку міжнародним інвестором - паном Стефаном Пінтером, який базується у м. Лондоні.

Пан Стефан Пол Пінтер є засновником та виконавчим директором GML Capital LLP (www.gmlcapital.net) – приватної інвестиційно-банківської та управляючої компаній з головним офісом у Лондоні (Великобританія). GML Capital LLP була заснована в 1983 році і спеціалізується на інвестуванні на ринках, що розвиваються, і має досвід роботи в Україні з 1993 року.  З 1996 року GML Capital LLP здійснює управління активами та виступає радником інвестиційних фондів, що зосереджені на інвестуванні в цінні папери, торгові та кредитні інструменти з високою доходністю та на торговому фінансуванні на ринках, що розвиваються.  GML Capital LLP ліцензована Комісією з цінних паперів та бірж (SEC) у США як зареєстрований інвестиційний радник та також авторизована і регулюється Financial Conduct Authority у Великобританії.

Національний банк України визнав банківську групу ДЖІ ЕМ ЕЛ (GML BANKING GROUP), до складу якої входять АТ "Комерційний Індустріальний Банк" та ТОВ "Факторингова компанія "ПРЕМ’ЄРА".

Контролером банківської групи є Стефан Пол Пінтер, який у лютому 2018 року повідомив Національний банк про намір стати контролером банківської групи ДЖІ ЕМ ЕЛ (GML BANKING GROUP), а у квітні звернувся до Національного банку з проханням визнати групу ДЖІ ЕМ ЕЛ (GML BANKING GROUP) та погодити АТ "Комерційний Індустріальний Банк" відповідальною особою цієї групи.

Таблиця 2

Основні нормативи ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК», тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.07.2018

01.01.2018

по системі

банк

по системі

банк

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

-

208 624

-

204 690

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

16,44%

39,94%

16,10%

60,34%

Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

>20%

56,61%

115,91%

55,55%

177,80%

Норматив поточної ліквідності (Н5)

>40%

104,21%

124,68%

108,08%

120,19%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

94,82%

103,22%

98,37%

107,78%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

20,02%

23,40%

20,29%

22,95%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

155,56%

103,51%

208,31%

45,25%

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає данні за найближчий робочий день

Нормативи ліквідності АТ «КІБ» станом на 01.07.2018 в порівнянні з 01.01.2018 зазнали наступних змін:

  • норматив миттєвої ліквідності (Н4) знизився на 61,89 п.п. до 115,91%;

  • норматив поточної ліквідності (Н5) збільшився на 4,49 п.п. до 124,68%;

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) скоротився на 4,56 п.п. до 103,22%.

Таким чином, динаміка нормативів ліквідності Банку за підсумками другого кварталу 2018 року була різноспрямованою. Також станом на початок третього кварталу 2018 року всі три нормативи ліквідності АТ «КІБ» (Н4, Н5 та Н6) демонстрували високі значення у порівнянні як з граничними значеннями нормативів, які встановлено НБУ, так і з середніми значеннями цих нормативів по банківській системі. Станом на 01.08.2018 р. Н4 Банку складав 141,42%, Н5 – 127,62%, Н6 – 103,09%. Всі нормативи ліквідності Банку значно перевищували середні значення по системі, і станом на початок серпня 2018 року Банк був дуже добре забезпечений ліквідністю.

3. За підсумками перших шести місяців 2018 року прибуток Банку склав 8,45 млн. грн., що в 5,02 разів перевищує показник за аналогічний період 2017 року. Незважаючи на зростання адміністративних витрат, АТ «КІБ» продемонстрував прибуткову діяльність.

Крім того, Агентство звертає увагу на те, що за перше півріччя 2018 року в порівнянні з тим самим періодом 2017 року Банк зміг збільшити процентні доходи на 63,83%, комісійний дохід – на 37,64%, а чистий процентний дохід – на 93,30%.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат ПАТ «КІБ», тис. грн., %

Показник

За І півріччя 2018 року

За І півріччя 2017 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

51 462

31 412

20 050

63,83%

Чистий процентний дохід

31 960

16 534

15 426

93,30%

Комісійні доходи

26 257

19 076

7 181

37,64%

Результат від операцій із іноземною валютою

8 369

3 616

4 753

131,44%

Процентні витрати

19 502

14 878

4 624

31,08%

Комісійні витрати

5 572

2346

3 226

137,51%

Адміністративні та інші операційні витрати

14 935

12 015

2 920

24,30%

Прибуток / (збиток)

8 450

1683

6 767

402,08%

Таким чином, згідно з даними фінансової звітності за перше півріччя 2018 року, АТ «КІБ» забезпечив хороший запас нормативу адекватності регулятивного капіталу, нормативів ліквідності, а також продемонстрував приріст по всім ключовим статтям доходів. Додатково Агентство звертає увагу на той факт, що АТ «КІБ» увійшов до оновленого списку банків від Міністерства Фінансів України, через які можна здійснювати виплати пенсій, соціальної допомоги та зарплати бюджетним установам. Відповідні фактори дозволяють Агентству оновити рейтинг АТ «Комерційний індустріальний банк».

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)Комментировать
Facebook ::

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина)

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина)

Контактное лицо: Снежана Петруненко
Телефон: +38 (044) 451-63-77
E-mail: [email protected]
Сайт:

Перейти к компании


Недавние релизы