Категории
График медиаактивности

2019

9 11 6 16 15 12 14 19 15 11 12 12 13 11 14 12 5 6 18 18 20 15 11 12 12 8 7 19 10 14 4 4 1 6 0 2

2018

17 19 24 20 29 17 22 27 17 22 27 29 12 10 15 15 7 9 10 14 22 20 18 20 12 21 16 26 14 13 21 9 11 6 18 12 1 2 18 12 13 21 16 14 23 24 18 21 16 20 9 6

2017

5 20 59 115 97 94 89 82 121 86 142 146 139 148 124 101 91 65 76 127 130 115 93 64 67 24 18 22 25 22 23 20 26 11 16 7 16 29 15 20 21 22 32 16 32 32 30 23 34 37 19 21 6

2016

11 96 160 214 158 200 159 107 147 99 169 5 133 124 167 143 143 52 84 171 153 191 120 1 6 26 157 167 133 122 3 138 81 17 102 54 1 130 115 126 94 107 107 101 124 175 130 121 151 147 135 83

2015

20 67 121 127 108 109 10 40 151 126 227 198 214 187 154 157 152 123 171 112 190 225 170 185 197 190 118 173 178 170 157 179 71 121 195 167 143 142 184 158 162 180 85 103 135 231 215 168 180 176 176 95

2014

82 189 126 242 238 215 224 234 212 184 252 231 192 290 231 231 162 139 127 236 220 241 179 214 209 183 169 232 191 168 160 176 209 153 194 202 196 247 179 235 271 42 98 136 115 219 98 149 199 220 175 59

2013

174 202 234 228 259 233 236 267 226 285 288 284 179 324 298 317 158 85 153 313 164 157 104 246 199 294 275 192 222 218 222 247 258 224 240 255 292 261 295 154 240 254 259 195 293 249 291 266 278 272 231 48

2012

31 179 257 317 335 321 342 284 280 163 2 63 292 100 216 101 282 159 5 265 188 247 254 273 64 219 303 157 286 338 255 322 302 252 217 259 298 335 113 273 382 343 378 290 294 405 319 336 355 335 314 257 33

2011

1 74 36 91 16 317 48 265 18 78 248 47 23 10 16 271 170 92 140 145 272 200 203 129 150 177 240 224 210 225 140 153 188 163 217 277 196 235 297 264 232 3 168 343 203 257 321 231 282 345 246 150

2010

21 58 63 142 157 72 198 7 127 77 61 258 215 149 0 152 28 47 45 153 62 135 229 214 227 232 209 212 236 217 189 165 207 168 250 289 263 281 228 277 286 271 281 248 288 186 265 184 89 169 303 1

2009

23 83 94 147 136 200 210 224 207 177 222 217 193 237 225 184 162 96 177 206 251 217 151 200 204 178 215 119 12 121 160 192 189 165 204 152 188 198 174 206 199 134 148 137 104 23 143 160 90 197 75 72

2008

4 31 23 86 70 110 143 89 81 74 90 122 102 118 139 129 31 71 119 127 142 126 128 93 122 102 129 101 84 110 90 110 111 120 160 154 159 159 158 119 178 151 148 107 133 125 149 141 144 139 88 34

2007

1 1 30 69 62 68 51 53 28 110 129 159 131 119 109 150 37 81 143 98 109 130 161 164 104 117 142 82 82 132 107 141 118 94 90 76 110 102 98 106 98 121 113 94 108 100 71 108 129 96 1

[204] Пропозиції Української Федерації Убезпечення щодо антикризових заходів на страховому ринку

12.02.2009 | Страхование, Украина

В напрямку підтримання розвитку страхового ринку: 
Запровадження дієвого контролю за наявністю полісів обов'язкового страхування автовідповідальності.
Заборона надання кредитів комерційними банками під заставу майна, щодо якого не забезпечено наявність страхування протягом всього періоду дії кредитного договору та відсутності договору страхування життя позичальника протягом всього періоду дії кредитного договору. Забезпечення контролю за дотриманням цих вимог.
Забезпечення внесення змін до Закону України «Про заставу» в частині встановлення обов’язку заставодавця страхувати заставлене майно, яке перебуває у його володінні, впродовж всього періоду дії кредитного договору.
Розроблення та впровадження механізму контролю за наявністю полісів страхування транспортних засобів, що перебувають у заставі, при оформленні порушень правил дорожнього руху та матеріалів дорожньо-транспортних пригод, під час здійснення нагляду за дорожнім рухом, реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, проходження державного технічного огляду.
Заборона нотаріального посвідчення договорів щодо передачі майна в заставу комерційним банкам щодо якого не забезпечено наявність страхування протягом всього періоду дії кредитного договору.
Сприяння проведенню другого рівня пенсійної реформи за участю страховиків як адміністраторів та КУА відкритих пенсійних фондів.


В напрямку контролю стабільності діяльності та недопущення зменшення платоспроможності страховиків:
Розроблення та впровадження Держфінпослуг механізму встановлення та здійснення контролю за дотриманням індикативних мінімальних тарифів страховиків та мінімального покриття, перш за все на послуги страхування наземного транспорту (крім залізничного) та страхування врожаю сільськогосподарських культур сільськогосподарськими підприємствами.
Надання повноважень Держфінпослуг щодо запобігання штучного зниження платоспроможності страховиків, які не дотримуються нормативів, зокрема, шляхом введення дозвільної процедури при операціях з активами.
Впровадження Держфінпослуг методики щомісячного моніторингу фінансового стану страховиків з метою вжиття заходів щодо попередження їх банкрутства.
Невідкладне введення в дію нормативів достатності капіталу, з урахуванням збалансованого підходу щодо диверсифікації активів в умовах фінансової кризи.
Створення кадрового резерву на посади тимчасової адміністрації у страхових компаніях.


В напрямку адаптування регуляторних актів до ситуації на фінансовому ринку:
Забезпечити прийняття рішення Держфінпослуг, з метою створення передумов для узгодження заходів з державного регулювання у банківських та страхових сферах у період фінансової кризи, зокрема, в якому:
Передбачити обов’язок страховиків, у разі настання страхового випадку, забезпечити безумовне дотримання інтересів страхувальників майна, що перебуває в заставі в комерційних банків, шляхом здійснення перерахування страховиком на рахунки страхувальника коштів страхової виплати (страхового відшкодування) згідно з укладеними цими страхувальниками договорами.
Дозволити страховикам здійснювати страхові виплати (страхове відшкодування) страхувальникам за договорами страхування майна, що перебуває у заставі в комерційних банків, шляхом надання платіжних доручень комерційному банку про перерахування коштів з депозитного рахунку на поточний рахунок страховика, а з цього рахунку на рахунок страхувальника.
Установити, що кошти, розміщені на депозитних рахунках у комерційних банках, які:
встановлюють закритий перелік страховиків, з якими позичальники банків можуть укласти договори страхування;
не встановлюють критерії відбору та не оприлюднюють їх та процедуру включення до такого переліку;
встановлюють непрозорі чи дискримінаційні критерії та процедуру;
не забезпечують права страхувальника самостійно обирати страховика, з числа тих, які задовольняють критеріям,-
враховуються в складі активів, якими представлені страхові резерви, у розмірі 30 відсотків. 
Переглянути обмеження щодо обсягу певних категорій активів, які приймаються для представлення технічних резервів страховиків, а саме щодо коштів на поточних, депозитних рахунках в банківських установах, а також зняти обмеження щодо розміщення грошових коштів в одному банку. 
Підвищити частку представлення нерухомого майна в резервах страховиків до 70 відсотків загального розміру резервів.
Збільшити частку цінних паперів, які перебувають в лістингу 1-го та 2-го рівнів, у активах до 70 відсотків та переглянути вимоги до лістингових цінних паперів шляхом внесення змін до Положення про функціонування фондових бірж.
На період дії роз’яснення Державної податкової адміністрації від 17 жовтня 2008 року №21200/7/15-0517 зобов’язати страховиків керуватися у своїй діяльності вимогами абзацу 7 статті 2 Закону України «Про страхування», частинами 14 та 15 статті 31 Закону України «Про страхування» та підпункту 7.2.3 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», установивши, що:
витрати страховика, пов’язані з фінансовою діяльністю, зокрема, сума збитків від перерахування в гривні заборгованості за основною сумою депозитного внеску, вираженої в іноземній валюті, не є витратами від страхової діяльності;
сума доходу від перерахунку валютних курсів, що виникає за валютними активами страхових резервів із страхування життя, не оподатковується;
інвестиційний дохід, одержаний страховиком від розміщення коштів резервів страхування життя в активах, визначених відповідно до Закону України “Про страхування”, в тому числі у вигляді процентів за депозитами, процентів за облігаціями, дивідендів, плати за оперативну оренду, а також позитивного результату від операцій з купівлі-продажу цінних паперів, об’єктів нерухомості, дорогоцінних металів, оподатковується у страховика в частині, яка належить страховику.
Зобов’язати страховиків:
не допускати укладення з комерційними банками договорів про співпрацю, якими передбачається виплата банку комісійної винагороди та інших платежів, зокрема, за інформаційні, консультативні та інші послуги, пов’язані з укладенням договорів страхування та супроводження їх виконання, в загальній сумі, що перевищує розмір витрат на ведення справи, передбачений правилами страхування;
надавати Держфінпослуг інформацію про факти неповернення комерційними банками коштів та затримання платежів, а також про підвищення ставок за кредитними договорами страховиків впродовж їх дії; 
забезпечити оприлюднення розмірів комісійної винагороди, в т.ч. враховуючи усі прямі та опосередковані виплати комерційним банкам за сприяння в укладенні договорів страхування.  
Дозволити страховикам зі страхування життя:
приймати від страхувальників страхові платежі (премії, внески) за договорами страхування життя, за якими грошові зобов’язання сторін виражені у вільно конвертованій валюті, у відповідній валюті безготівково через уповноважені банки;
звертатись за дозволом на купівлю валюти в будь-який час з початку виникнення таких зобов’язань. 
Департаменту Держфінпослуг забезпечити надання погоджень Держфінпослуг на купівлю валюти протягом 3-х днів з моменту надання відповідного звернення.
Департаменту страхового нагляду Держфінпослуг посилити контроль за страховиками, які затримують страхові виплати (страхове відшкодування) та притягувати їх до відповідальності, в т.ч. шляхом позбавлення відповідних ліцензій.

Переглянути на період фінансової кризи вимоги до рівня рейтингу банківської установи. 
Запровадити попередню експертизу за участю страховиків, об’єднань страховиків проектів нормативно-правових актів на етапі їх розроблення до їх офіційного оприлюднення Держфінпослуг;
Обмежити на період до 30 червня 2009 року прийняття регуляторних актів виключно тими, що спрямовані на запобігання та подолання наслідків фінансової кризи.
Спростити процедури державного регулювання страхової діяльності, полегшивши адміністративний тягар такого регулювання у випадках, які не мають суттєвого впливу на функціонування страховика та ринку в цілому.В напрямку зміцнення інституційної бази регулятора та прозорості його діяльності:
Ініціювання внесення до закону про державний бюджет, закону “Про страхування” положень щодо підвищення кадрової, інституційної, інформаційної та матеріально-технічної бази Держфінпослуг, зокрема:
введення платежів нагляду з їх спрямуванням на фінансування впровадження інформаційної системи.
встановлення умов оплати праці працівників Держфінпослуг з урахуванням рівня заробітної плати відповідних категорій працівників у фінансовому секторі;
розширення штату Держфінпослуг додатково на 50 осіб.
Забезпечення правових, організаційних та матеріально-технічних умов для оприлюднення Держфінпослуг показників балансу, звіту про фінансові результати , звіту про доходи та витрати страховика, показників діяльності за видами страхування та інших показників, що дозволяють встановити реальний фінансовий стан страховиків.
Забезпечення Держфінпослуг постійного інформування учасників фінансових ринків, насамперед споживачів страхових послуг, про ситуацію в галузі.


В напрямку взаємодії з іншими регуляторами та державними органами: 
Ініціювати внесення змін до нормативно-правових актів НБУ, якими забезпечити:
здійснення рефінансування комерційних банків під повернення коштів страховиків, розміщених на депозитних та поточних рахунках, в т.ч. дострокове, на проведення ними страхових виплат; 
запровадження централізованого реєстру рейтингів банків;
здійснення заходів щодо забезпечення страхування майна, що перебуває в заставі в комерційних банків, протягом всього строку дії кредитного договору;
безперешкодне повернення депозитних коштів страховикам, у порядку, встановленому відповідними договорами, як таких, що є коштами страхових резервів страховиків і спрямовуються на виплати страхових відшкодувань, а у разі дострокового розірвання депозитного договору - повернення коштів у строк згідно з договором, а якщо договором такий строк не визначено - не пізніше трьох днів з дня подання страховиком відповідної заяви; 
контроль за своєчасністю здійснення банками розрахунків страховиків за своїми зобов’язаннями;
запровадження НБУ вимог до комерційних банків щодо акредитації страховиків на основі відкритості, прозорості та недискримінаційності. 
Ініціювати створення НБУ спільно з Держфінпослуг робочої групи для опрацювання узгодженого проекту спільного рішення щодо узгодження заходів з державного регулювання у банківських та страхових сферах у період фінансової кризи. 
Створити умови щодо купівлі страховиками іноземної валюти за курсом НБУ для забезпечення виконання статті 19 та частини 4 статті 31 Закону України “Про страхування” в частині проведення розрахунків з клієнтами іноземною валютою та формування резервів у тих валютах, в яких страховики несуть відповідальність за своїми страховими зобов’язаннями.
Внести зміни до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» з метою врегулювання питання оподаткування інвестиційного доходу від розміщення коштів страхових резервів із страхування життя та доходу від курсових різниць від розміщення коштів страхових резервів.
Внести зміни до Закону України «Про податок доходів з фізичних осіб» в частині оподаткування виплат по смерті за договорами страхування життя та виплат за довгостроковими договорами страхування життя.
Ініціювати внесення змін до нормативно-правових актів, якими забезпечити визнання недійсним листа ДПА України від 17 жовтня 2008 року №21200/7/15-0517, а також надання роз’яснень ДПА, з дотриманням вимог законодавства щодо оподаткування та страхування. 
Ініціювати створення спільної робочої групи Державної податкової адміністрації України з Держфінпослуг для опрацювання узгодженого проекту спільного рішення ДПА та Держфінпослуг щодо роз’яснення особливостей оподаткування діяльності учасників страхового ринку.
Забезпечити внесення Міністерством транспорту та зв’язку змін до нормативно-правових актів, які регулюють діяльність СТО, з метою підвищення прозорості діяльності, недопущення нав’язування зайвих послуг та завищення вартості послуг. 
Створити постійно діючий консультативний орган за участю об’єднань підприємців для вироблення та узгодження державної політики у фінансовому секторі.


В напрямку підвищення гарантій виконання зобов’язань страховиками та довіри клієнтів до страхового ринку: 
Опрацювання питання створення кризових картелів в окремих сегментах фінансових ринків.
Забезпечення недопущення проявів недобросовісної конкуренції у вигляді поширення інформації, що вводить в оману, досягнення неправомірних переваг у конкуренції на страховому ринку.

 

Комментировать
Facebook ::

НАСК "Оранта"

Национальная акционерная страховая компания (НАСК) «Оранта» является правопреемницей Укргосстраха, основанного 25 ноября 1921 года. Эту дату компания считает датой своего основания. В 1994 году Укргосстрах был преобразован в Открытое акционерное общество «Национальная акционерная страховая компания «Оранта», учредителем которой со стороны государства выступил Фонд государственного имущества Украины. В 2007 году Фонд государственного имущества продал инвестору последний пакет акций, находящийся в государственной собственности. Компания стала частной, что способствовало последующему улучшению структуры активов НАСК «Оранта» и подъему ее платежеспособности.

Контактное лицо: Юлия Николаева
Телефон: 537-58-21
E-mail: [email protected]
Сайт:

Перейти к компании


Недавние релизы